Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
orden m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet orden
(gjennom lavtysk, fra latin ordo)
1 rekkefølge, plassering
slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
: slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
1 rekkefølge, plassering
slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
: slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
2 regelbundet tilstand, system
etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
: etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
2 regelbundet tilstand, system
etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
: etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
3 i biologi: systematisk gruppe av organismer, underordnet klasse (I,2)
en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
: en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
3 i biologi: systematisk gruppe av organismer, underordnet klasse (I,2)
en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
: en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
4 sammenslutning som følger bestemte regler
munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
: munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
4 sammenslutning som følger bestemte regler
munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
: munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
5 utmerkelsestegn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
5 utmerkelsestegn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
1 rekkefølge, plassering
slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
: slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
1 rekkefølge, plassering
slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
: slagordenslagorden / i tur og ordeni tur og orden / navnene står i alfabetisk ordennavnene står i alfabetisk orden
2 regelbundet tilstand, system
etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
: etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
2 regelbundet tilstand, system
etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
: etter naturens orden dør de gamle før de ungeetter naturens orden dør de gamle før de unge / ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
// lovlydighet
det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
: det var helt i (sin) orden at vi fikk være til stededet var helt i (sin) orden at vi fikk være til stede / for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at...for ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at... / saken gikk i orden ordnet segsaken gikk i orden ordnet seg / nå er bilen i orden igjen i stand igjennå er bilen i orden igjen i stand igjen / samfunnsordensamfunnsorden / opprettholde ro og ordenopprettholde ro og orden
3 i biologi: systematisk gruppe av organismer, underordnet klasse (I,2)
en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
: en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
3 i biologi: systematisk gruppe av organismer, underordnet klasse (I,2)
en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
: en orden omfatter vanligvis flere familieren orden omfatter vanligvis flere familier
4 sammenslutning som følger bestemte regler
munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
: munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
4 sammenslutning som følger bestemte regler
munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
: munkeorden, ridderordenmunkeorden, ridderorden
5 utmerkelsestegn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
5 utmerkelsestegn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
orden m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet orden
(gjennom lågtysk, frå latin)
1 plassering, rekkefylgje
slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
: slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
1 plassering, rekkefylgje
slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
: slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
2 regelbunden tilstand; system
ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
: ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
2 regelbunden tilstand; system
ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
: ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
3 i biologi: systematisk gruppe av organismar; underordna klasse (I,1) og overordna familie (4)
ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
: ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
3 i biologi: systematisk gruppe av organismar; underordna klasse (I,1) og overordna familie (4)
ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
: ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
4 samskipnad som følgjer faste reglar
munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
: munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
4 samskipnad som følgjer faste reglar
munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
: munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
5 heidersteikn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
5 heidersteikn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
6 mil., oppstilling og rørsle i rad og rekkje der alle har fast plass
drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
: drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
6 mil., oppstilling og rørsle i rad og rekkje der alle har fast plass
drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
: drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
1 plassering, rekkefylgje
slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
: slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
1 plassering, rekkefylgje
slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
: slagordenslagorden / namna står i alfabetisk ordennamna står i alfabetisk orden / i tur og ordeni tur og orden
2 regelbunden tilstand; system
ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
: ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
2 regelbunden tilstand; system
ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
: ha god orden i sakene sineha god orden i sakene sine / bilen er i orden i standbilen er i orden i stand / saka gjekk i orden saka er ordnasaka gjekk i orden saka er ordna / det er i orden at du kjem på sundagdet er i orden at du kjem på sundag
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
// lovlydnad
syte for ro og ordensyte for ro og orden
: syte for ro og ordensyte for ro og orden
3 i biologi: systematisk gruppe av organismar; underordna klasse (I,1) og overordna familie (4)
ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
: ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
3 i biologi: systematisk gruppe av organismar; underordna klasse (I,1) og overordna familie (4)
ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
: ein orden femner i regelen om fleire familiarein orden femner i regelen om fleire familiar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
// i matematikk: omgrep til klassifisering
ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
: ei kurve har same orden som grada til likninga hennarei kurve har same orden som grada til likninga hennar
4 samskipnad som følgjer faste reglar
munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
: munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
4 samskipnad som følgjer faste reglar
munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
: munkeordenmunkeorden / ein geistleg ordenein geistleg orden
5 heidersteikn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
5 heidersteikn, dekorasjon
St. Olavs ordenSt. Olavs orden
: St. Olavs ordenSt. Olavs orden
6 mil., oppstilling og rørsle i rad og rekkje der alle har fast plass
drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
: drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
6 mil., oppstilling og rørsle i rad og rekkje der alle har fast plass
drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden
: drill og marsj er former for slutta ordendrill og marsj er former for slutta orden

 

Resultat pr. side