Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I note m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet note
(fra latin; se nota)
1 merknad, forklaring, opplysning
fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
: fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
1 merknad, forklaring, opplysning
fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
: fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
2 meddelelse fra en regjering til en annen
det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
: det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
2 meddelelse fra en regjering til en annen
det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
: det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
3 pengeseddel
100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
: 100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
3 pengeseddel
100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
: 100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
1 merknad, forklaring, opplysning
fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
: fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
1 merknad, forklaring, opplysning
fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
: fotnotefotnote / teksten er forsynt med noterteksten er forsynt med noter
2 meddelelse fra en regjering til en annen
det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
: det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
2 meddelelse fra en regjering til en annen
det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
: det er utvekslet flere noter om sakendet er utvekslet flere noter om saken
3 pengeseddel
100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
: 100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
3 pengeseddel
100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
: 100 pund i gull og noter100 pund i gull og noter
II note m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet note
1 skrifttegn som angir en tones høyde og varighet
hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
: hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på //
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
1 skrifttegn som angir en tones høyde og varighet
hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
: hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på //
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
2 notehefte
ta med deg notene dineta med deg notene dine
: ta med deg notene dineta med deg notene dine
2 notehefte
ta med deg notene dineta med deg notene dine
: ta med deg notene dineta med deg notene dine
1 skrifttegn som angir en tones høyde og varighet
hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
: hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på //
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
1 skrifttegn som angir en tones høyde og varighet
hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
: hele og halve noterhele og halve noter / synge, spille etter notersynge, spille etter noter
// i overført betydning:
// i overført betydning:
//
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på
skjelle ut etter noter skjenne ettertrykkelig på skjenne ettertrykkelig på //
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
med på notene (være) klar over situasjonen, godta det som hender (være) klar over situasjonen, godta det som hender
2 notehefte
ta med deg notene dineta med deg notene dine
: ta med deg notene dineta med deg notene dine
2 notehefte
ta med deg notene dineta med deg notene dine
: ta med deg notene dineta med deg notene dine

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I note m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet note
(frå latin, jamfør norrønt nóti; same opphav som nota)
1 merknad, forklaring, opplysning til dømes nedst på ei bokside eller bak i boka
faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane
: faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane; som etterledd i fotnote
1 merknad, forklaring, opplysning til dømes nedst på ei bokside eller bak i boka
faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane
: faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane; som etterledd i fotnote
2 melding frå ei regjering til ei anna
det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka
: det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka; som etterledd i protestnote
2 melding frå ei regjering til ei anna
det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka
: det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka; som etterledd i protestnote
3 pengesetel
3 pengesetel
1 merknad, forklaring, opplysning til dømes nedst på ei bokside eller bak i boka
faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane
: faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane; som etterledd i fotnote
1 merknad, forklaring, opplysning til dømes nedst på ei bokside eller bak i boka
faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane
: faguttrykk blir forklarte i notanefaguttrykk blir forklarte i notane; som etterledd i fotnote
2 melding frå ei regjering til ei anna
det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka
: det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka; som etterledd i protestnote
2 melding frå ei regjering til ei anna
det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka
: det er utveksla fleire notar om sakadet er utveksla fleire notar om saka; som etterledd i protestnote
3 pengesetel
3 pengesetel
II note m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet note
(same opphav som I note)
1 i musikk: skriftteikn som syner høgda og lengda på ein tone
spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
: spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
//
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
; som etterledd i halvnote, heilnote
1 i musikk: skriftteikn som syner høgda og lengda på ein tone
spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
: spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
//
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
; som etterledd i halvnote, heilnote
2 notehefte
ta med deg notane dineta med deg notane dine
: ta med deg notane dineta med deg notane dine
2 notehefte
ta med deg notane dineta med deg notane dine
: ta med deg notane dineta med deg notane dine
1 i musikk: skriftteikn som syner høgda og lengda på ein tone
spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
: spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
//
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
; som etterledd i halvnote, heilnote
1 i musikk: skriftteikn som syner høgda og lengda på ein tone
spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
: spele, syngje etter notarspele, syngje etter notar
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
// i overført tyding:
skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
: skjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjelegskjelle nokon ut, gje nokon inn etter notar grundig, ettertrykkjeleg
//
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
med på notane klar over situasjonen; innforstått med det som hender klar over situasjonen; innforstått med det som hender
; som etterledd i halvnote, heilnote
2 notehefte
ta med deg notane dineta med deg notane dine
: ta med deg notane dineta med deg notane dine
2 notehefte
ta med deg notane dineta med deg notane dine
: ta med deg notane dineta med deg notane dine

 

Resultat pr. side