Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I nåde m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nåde
(fra gammellavtysk eller lavtysk, norrønt náð 'fred, vern, nåde')
1 i religiøst språk: Guds godhet og barmhjertighet
Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
: Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
1 i religiøst språk: Guds godhet og barmhjertighet
Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
: Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
2 skånsel, mildhet, overbærenhet
be om nådebe om nåde
: be om nådebe om nåde
//
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser //
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
2 skånsel, mildhet, overbærenhet
be om nådebe om nåde
: be om nådebe om nåde
//
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser //
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
3 gunst, velvilje, yndest
stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
: stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
//
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
3 gunst, velvilje, yndest
stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
: stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
//
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
1 i religiøst språk: Guds godhet og barmhjertighet
Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
: Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
1 i religiøst språk: Guds godhet og barmhjertighet
Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
: Vårherre, se i nåde til oss!Vårherre, se i nåde til oss! / av Guds nådeav Guds nåde
2 skånsel, mildhet, overbærenhet
be om nådebe om nåde
: be om nådebe om nåde
//
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser //
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
2 skånsel, mildhet, overbærenhet
be om nådebe om nåde
: be om nådebe om nåde
//
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser
på nåde og unåde (overgi seg) uten betingelser (overgi seg) uten betingelser //
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
la nåde gå for rett unnlate å straffe, tilgi unnlate å straffe, tilgi
3 gunst, velvilje, yndest
stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
: stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
//
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
3 gunst, velvilje, yndest
stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
: stå høyt i nåde hos kongenstå høyt i nåde hos kongen / få avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjedfå avskjed i nåde med offisiell anerkjennelse ; se avskjed / finne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hosfinne nåde for noens øyne vinne anerkjennelse hos / leve på nåde på en annens velviljeleve på nåde på en annens velvilje
//
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
ta til nåde igjen gi tilgivelse og oppreisning gi tilgivelse og oppreisning
II nåde verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet nåde
(trolig fra gammellavtysk, norrønt náða 'beskytte, gi fred og ro') vise nåde, skåne, bare i forbindelsen
Gud nåde deg, oss o lGud nåde deg, oss o l
: Gud nåde deg, oss o lGud nåde deg, oss o l
vise nåde, skåne, bare i forbindelsen
Gud nåde deg, oss o lGud nåde deg, oss o l
: Gud nåde deg, oss o lGud nåde deg, oss o l

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I nåde m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nåde
(norrønt nað f 'fred, vern, nåde'; frå (gammal)lågtysk)
1 i religiøst mål: Guds kjærleik og miskunn
Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
: Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
1 i religiøst mål: Guds kjærleik og miskunn
Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
: Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
2 velvilje, mildskap
be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
: be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
//
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår //
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje //
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
2 velvilje, mildskap
be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
: be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
//
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår //
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje //
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
3 om eldre og utanlandske forhold, i tiltale til og omtale av adeleg eller geistleg person:
Dykkar nådeDykkar nåde
: Dykkar nådeDykkar nåde
3 om eldre og utanlandske forhold, i tiltale til og omtale av adeleg eller geistleg person:
Dykkar nådeDykkar nåde
: Dykkar nådeDykkar nåde
1 i religiøst mål: Guds kjærleik og miskunn
Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
: Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
1 i religiøst mål: Guds kjærleik og miskunn
Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
: Vårherre, sjå i nåde til oss!Vårherre, sjå i nåde til oss! / synd og nådesynd og nåde / ein kunstnar av Guds nåde med store evnerein kunstnar av Guds nåde med store evner
2 velvilje, mildskap
be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
: be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
//
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår //
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje //
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
2 velvilje, mildskap
be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
: be om nådebe om nåde / gje nådegje nåde / vise nådevise nåde
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
// i jus: minking av eller fritak for straff
den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
: den dømde søkte om nådeden dømde søkte om nåde / få avskil i nåde; sjå avskilfå avskil i nåde; sjå avskil / finne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken avfinne nåde for eins auge no mest iron: bli godteken av / leve på nåde på velvilje frå andreleve på nåde på velvilje frå andre
//
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår
på nåde og unåde (overgi seg) utan vilkår (overgi seg) utan vilkår //
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje
la nåde gå for rett la vere å straffe, tilgje la vere å straffe, tilgje //
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
ta til nåde att gje tilgjeving og oppreising gje tilgjeving og oppreising
3 om eldre og utanlandske forhold, i tiltale til og omtale av adeleg eller geistleg person:
Dykkar nådeDykkar nåde
: Dykkar nådeDykkar nåde
3 om eldre og utanlandske forhold, i tiltale til og omtale av adeleg eller geistleg person:
Dykkar nådeDykkar nåde
: Dykkar nådeDykkar nåde
II nåde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet nåde
(truleg frå gammallågtysk, norrønt náða; av I nåde)
// særleg i konjunktiv og imperativ: vise nåde, gje nåde, skåne
Gud nåde dei!Gud nåde dei!
: Gud nåde dei!Gud nåde dei!
// særleg i konjunktiv og imperativ: vise nåde, gje nåde, skåne
Gud nåde dei!Gud nåde dei!
: Gud nåde dei!Gud nåde dei!
// i trugande eller skremt utrop:
(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
: (Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
// i trugande eller skremt utrop:
(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
: (Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
// særleg i konjunktiv og imperativ: vise nåde, gje nåde, skåne
Gud nåde dei!Gud nåde dei!
: Gud nåde dei!Gud nåde dei!
// særleg i konjunktiv og imperativ: vise nåde, gje nåde, skåne
Gud nåde dei!Gud nåde dei!
: Gud nåde dei!Gud nåde dei!
// i trugande eller skremt utrop:
(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
: (Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
// i trugande eller skremt utrop:
(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg
: (Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg(Gud) nåde deg om du gjer noko gale! (Gud) hjelpe deg

 

Resultat pr. side