Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'MUTA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
mute  
(muta) 
I mute m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mute
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet mute
(norrønt múta femininum) bestikkelse
ta muter av noenta muter av noen
: ta muter av noenta muter av noen
bestikkelse
ta muter av noenta muter av noen
: ta muter av noenta muter av noen
mute  
(muta) 
II mute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mute
(jamfør gammelsvensk, svensk muta og, islandskmúta, uvisst opphav) gi hemmelige gaver for å oppnå fordeler, bestikke gi hemmelige gaver for å oppnå fordeler, bestikke
mute  
(muta) 
III mute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mute
(fra tysk 'søke om', jf. anmode) søke om mutingsbrev; vinne driftsrett til malmfunn søke om mutingsbrev; vinne driftsrett til malmfunn

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II mute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mute
(jamfør gammalsvensk og, svensk muta, islandsk múta; )
1 gje hemmelege gåver for å oppnå føremoner; gje stikkpengar; kjøpe, smørje (II)
mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
: mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
1 gje hemmelege gåver for å oppnå føremoner; gje stikkpengar; kjøpe, smørje (II)
mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
: mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
2 løyne (II), gøyme (II)
2 løyne (II), gøyme (II)
1 gje hemmelege gåver for å oppnå føremoner; gje stikkpengar; kjøpe, smørje (II)
mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
: mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
1 gje hemmelege gåver for å oppnå føremoner; gje stikkpengar; kjøpe, smørje (II)
mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
: mute nokonmute nokon / la seg mutela seg mute
2 løyne (II), gøyme (II)
2 løyne (II), gøyme (II)
III mute v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mute
(frå tysk 'søkje om', frå lågtysk) (søkje om å) få løyve til bergverksdrift; jamfør mutingsbrev (søkje om å) få løyve til bergverksdrift; jamfør mutingsbrev

 

Resultat pr. side