Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I men n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet men
; el. mein n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet mein
(norrønt mein)
1 skade (I,1), kroppslyte
komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
: komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
1 skade (I,1), kroppslyte
komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
: komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
2 med gammel genitiv etter til: hindring, bry (I)
være ingen til mensvære ingen til mens
: være ingen til mensvære ingen til mens
2 med gammel genitiv etter til: hindring, bry (I)
være ingen til mensvære ingen til mens
: være ingen til mensvære ingen til mens
1 skade (I,1), kroppslyte
komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
: komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
1 skade (I,1), kroppslyte
komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
: komme fra det uten menkomme fra det uten men / få varig men av noefå varig men av noe
2 med gammel genitiv etter til: hindring, bry (I)
være ingen til mensvære ingen til mens
: være ingen til mensvære ingen til mens
2 med gammel genitiv etter til: hindring, bry (I)
være ingen til mensvære ingen til mens
: være ingen til mensvære ingen til mens
II men n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet men
(av III men)
1 ulempe, hake (II,2), aber
det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
: det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
1 ulempe, hake (II,2), aber
det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
: det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
2 innvending, tvil, forbehold
ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
: ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
2 innvending, tvil, forbehold
ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
: ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
1 ulempe, hake (II,2), aber
det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
: det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
1 ulempe, hake (II,2), aber
det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
: det er et stort men ved planendet er et stort men ved planen
2 innvending, tvil, forbehold
ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
: ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
2 innvending, tvil, forbehold
ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
: ta fatt etter mye om og menta fatt etter mye om og men
III men konj.
I dette vinduet skal du finne tabell konj. for oppslagsordet men
(fra svensk og, dansk, samme opphav som norrønt meðan 'mens', påvirket av lavtysk men, man 'bare, unntatt')
1 brukt til å sideordne ord, setningsledd og setninger og uttrykke motsetning, innvending, innskrenkning:
han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
1 brukt til å sideordne ord, setningsledd og setninger og uttrykke motsetning, innvending, innskrenkning:
han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
2 brukt til å innlede et brudd på sammenhengen:
ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
: ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
2 brukt til å innlede et brudd på sammenhengen:
ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
: ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
3 brukt i uttrykk for undring, oppfordring, utålmodighet:
men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
: men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
3 brukt i uttrykk for undring, oppfordring, utålmodighet:
men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
: men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
1 brukt til å sideordne ord, setningsledd og setninger og uttrykke motsetning, innvending, innskrenkning:
han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
1 brukt til å sideordne ord, setningsledd og setninger og uttrykke motsetning, innvending, innskrenkning:
han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikke lys, men mørkhan er ikke lys, men mørk / jeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikkejeg kunne ha gjort det, men jeg ville ikke / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
// og (likevel)
lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
: lite, men godtlite, men godt / sist, men ikke minstsist, men ikke minst
2 brukt til å innlede et brudd på sammenhengen:
ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
: ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
2 brukt til å innlede et brudd på sammenhengen:
ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
: ja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsakenja, det er nok et viktig poeng, men vi må komme tilbake til hovedsaken
3 brukt i uttrykk for undring, oppfordring, utålmodighet:
men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
: men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
3 brukt i uttrykk for undring, oppfordring, utålmodighet:
men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!
: men i all verden, hva er dette?men i all verden, hva er dette? / men ta da ikke slik på vei!men ta da ikke slik på vei!

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I men n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet men
(av II men)
// ulempe, hake (II), aber
det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
: det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
// ulempe, hake (II), aber
det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
: det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
// innvending, tvil
ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
: ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
// innvending, tvil
ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
: ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
// ulempe, hake (II), aber
det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
: det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
// ulempe, hake (II), aber
det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
: det er eit stort men ved planendet er eit stort men ved planen
// innvending, tvil
ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
: ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
// innvending, tvil
ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
: ta fatt etter mykje om og menta fatt etter mykje om og men
II men konj.
I dette vinduet skal du finne tabell konj. for oppslagsordet men
(frå svensk og, dansk, innverknad frå lågtysk men, man 'berre, unnateke'; same opphav som III med)
1 brukt til å jamstille ord, setningsledd og setningar og uttrykkje motsetnad, innvending, innskrenking o.l.
han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
1 brukt til å jamstille ord, setningsledd og setningar og uttrykkje motsetnad, innvending, innskrenking o.l.
han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
2 brukt til å innleie eit brot på samanhengen
ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
: ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
2 brukt til å innleie eit brot på samanhengen
ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
: ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
3 brukt i uttrykk for undring, oppmoding, utolmod, ofte i utrop og spørsmål; enn (II)
men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
: men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
3 brukt i uttrykk for undring, oppmoding, utolmod, ofte i utrop og spørsmål; enn (II)
men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
: men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
1 brukt til å jamstille ord, setningsledd og setningar og uttrykkje motsetnad, innvending, innskrenking o.l.
han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
1 brukt til å jamstille ord, setningsledd og setningar og uttrykkje motsetnad, innvending, innskrenking o.l.
han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
: han er ikkje lys, men mørkhan er ikkje lys, men mørk / dei håpte på solskin, men det vart regndei håpte på solskin, men det vart regn / arbeide raskt, men unøyaktigarbeide raskt, men unøyaktig
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
// og (likevel)
det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
: det var lite, men godtdet var lite, men godt / sist, men ikkje minstsist, men ikkje minst / eit glas til, takk, men kaldt!eit glas til, takk, men kaldt!
2 brukt til å innleie eit brot på samanhengen
ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
: ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
2 brukt til å innleie eit brot på samanhengen
ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
: ja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsakaja, det er nok eit viktig poeng, men vi må kome tilbake til hovudsaka
3 brukt i uttrykk for undring, oppmoding, utolmod, ofte i utrop og spørsmål; enn (II)
men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
: men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
3 brukt i uttrykk for undring, oppmoding, utolmod, ofte i utrop og spørsmål; enn (II)
men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!
: men i all verda, kva er dette?men i all verda, kva er dette? / men du må da ikkje bli ståande der!men du må da ikkje bli ståande der!

 

Resultat pr. side