Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'MANT' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
mane  
(mant) 
mane v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mane
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet mane
(mellomnorsk mana, fra lavtysk)
1 påvirke, oppfordre, formane, egge
mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
: mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
1 påvirke, oppfordre, formane, egge
mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
: mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
2 trylle; øve makt over ved besvergelser, påkalle, kalle (fram)
mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
: mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
2 trylle; øve makt over ved besvergelser, påkalle, kalle (fram)
mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
: mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
1 påvirke, oppfordre, formane, egge
mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
: mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
1 påvirke, oppfordre, formane, egge
mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
: mane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhetmane til ettertanke, forsiktighet, kamp, samhold, utholdenhet
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
// som adjektiv i presens partisipp:
et manende blikket manende blikk
: et manende blikket manende blikk
2 trylle; øve makt over ved besvergelser, påkalle, kalle (fram)
mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
: mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
2 trylle; øve makt over ved besvergelser, påkalle, kalle (fram)
mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt
: mane fram spøkelser, åndermane fram spøkelser, ånder / mane fram vonde minnermane fram vonde minner / mane bort skrømtmane bort skrømt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'MANT' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
mane  
(mant) 
     
     
mane v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet mane
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet mane
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet mane
(mellomnorsk mana, frå lågtysk)
1 påverke, oppmode, støre (II), formane, eggje
mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
: mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
1 påverke, oppmode, støre (II), formane, eggje
mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
: mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
2 bruke makt på ved hjelp av magiske, kraftfylte formlar eller teikn; påkalle, kalle (fram); trylle
mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
: mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
2 bruke makt på ved hjelp av magiske, kraftfylte formlar eller teikn; påkalle, kalle (fram); trylle
mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
: mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
1 påverke, oppmode, støre (II), formane, eggje
mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
: mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
1 påverke, oppmode, støre (II), formane, eggje
mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
: mane (nokon) til ettertanke, kamp, samhaldmane (nokon) til ettertanke, kamp, samhald
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
// i presens partisipp:
ei manande taleei manande tale
: ei manande taleei manande tale
2 bruke makt på ved hjelp av magiske, kraftfylte formlar eller teikn; påkalle, kalle (fram); trylle
mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
: mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
2 bruke makt på ved hjelp av magiske, kraftfylte formlar eller teikn; påkalle, kalle (fram); trylle
mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder
: mane fram ånder, skrømtmane fram ånder, skrømt / mane fram vonde minnemane fram vonde minne / mane bort vonde åndermane bort vonde ånder

 

Resultat pr. side