Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'KRØK' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
krøke  
(krøk) 
krøke v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet krøke
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet krøke
(norrønt krǿkja)
1 lage krok på, bøye
krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
: krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
1 lage krok på, bøye
krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
: krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
2 løpe, sno (III,2)
stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
: stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
2 løpe, sno (III,2)
stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
: stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
3 rykke fast krok i fisk
krøke lakskrøke laks
: krøke lakskrøke laks
3 rykke fast krok i fisk
krøke lakskrøke laks
: krøke lakskrøke laks
1 lage krok på, bøye
krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
: krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
1 lage krok på, bøye
krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
: krøke sammen noekrøke sammen noe / krøke beina, ryggenkrøke beina, ryggen / krøke seg sammenkrøke seg sammen
2 løpe, sno (III,2)
stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
: stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
2 løpe, sno (III,2)
stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
: stien krøkte seg oppover dalenstien krøkte seg oppover dalen
3 rykke fast krok i fisk
krøke lakskrøke laks
: krøke lakskrøke laks
3 rykke fast krok i fisk
krøke lakskrøke laks
: krøke lakskrøke laks

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'KRØK' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
krøkje  
(krøk) 
     
     
     
     
     
III krøke v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet krøke
; el. II krøkje verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet krøkje
(norrønt krǿkja)
1 gjere krokete, bøye (seg) saman
krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
: krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
1 gjere krokete, bøye (seg) saman
krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
: krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
2 knyte (II,5); krumme
krøkje fingranekrøkje fingrane
: krøkje fingranekrøkje fingrane
2 knyte (II,5); krumme
krøkje fingranekrøkje fingrane
: krøkje fingranekrøkje fingrane
3 om veg: bukte seg; kroke (I,1)
3 om veg: bukte seg; kroke (I,1)
4 feste, huke, hekte (ein krok i); slå ein krok i
krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
: krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
4 feste, huke, hekte (ein krok i); slå ein krok i
krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
: krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
5 rykke (I,1)
krøkje lakskrøkje laks
: krøkje lakskrøkje laks
5 rykke (I,1)
krøkje lakskrøkje laks
: krøkje lakskrøkje laks
1 gjere krokete, bøye (seg) saman
krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
: krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
1 gjere krokete, bøye (seg) saman
krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
: krøkje i hopkrøkje i hop / krøkje føtene oppunder segkrøkje føtene oppunder seg / gå med krøkt rygggå med krøkt rygg
2 knyte (II,5); krumme
krøkje fingranekrøkje fingrane
: krøkje fingranekrøkje fingrane
2 knyte (II,5); krumme
krøkje fingranekrøkje fingrane
: krøkje fingranekrøkje fingrane
3 om veg: bukte seg; kroke (I,1)
3 om veg: bukte seg; kroke (I,1)
4 feste, huke, hekte (ein krok i); slå ein krok i
krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
: krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
4 feste, huke, hekte (ein krok i); slå ein krok i
krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
: krøkje kroken i stroppen på hivetkrøkje kroken i stroppen på hivet
5 rykke (I,1)
krøkje lakskrøkje laks
: krøkje lakskrøkje laks
5 rykke (I,1)
krøkje lakskrøkje laks
: krøkje lakskrøkje laks

 

Resultat pr. side