Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'KARA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
kar  
(kara) 
II kar n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet kar
(norrøntker, betydning 3 etter latin vas(um))
1 beholder, kjørel
fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
: fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
1 beholder, kjørel
fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
: fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
2 fundament til bru
brukarbrukar
: brukarbrukar
2 fundament til bru
brukarbrukar
: brukarbrukar
3 rør, åre i kroppen eller i planter
blodkarblodkar
: blodkarblodkar
3 rør, åre i kroppen eller i planter
blodkarblodkar
: blodkarblodkar
1 beholder, kjørel
fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
: fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
1 beholder, kjørel
fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
: fylle et kar med vannfylle et kar med vann / badekar, kokekar, saltkarbadekar, kokekar, saltkar
2 fundament til bru
brukarbrukar
: brukarbrukar
2 fundament til bru
brukarbrukar
: brukarbrukar
3 rør, åre i kroppen eller i planter
blodkarblodkar
: blodkarblodkar
3 rør, åre i kroppen eller i planter
blodkarblodkar
: blodkarblodkar
kare  
(kara) 
I kare m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet kare
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet kare
(av II kare) redskap til å kare med, rake (II) redskap til å kare med, rake (II)
kare  
(kara) 
II kare v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kare
(beslektet med tysk kehren 'sope')
1 grave (II), skrape (III)
kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
: kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
1 grave (II), skrape (III)
kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
: kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
2 refleksivt: bevege seg langsomt
det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
: det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
2 refleksivt: bevege seg langsomt
det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
: det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
1 grave (II), skrape (III)
kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
: kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
1 grave (II), skrape (III)
kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
: kare sammen glørne på peisenkare sammen glørne på peisen / kare til seg det en kankare til seg det en kan
2 refleksivt: bevege seg langsomt
det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
: det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
2 refleksivt: bevege seg langsomt
det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram
: det var så vidt dyret karet seg framdet var så vidt dyret karet seg fram

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
III kare v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet kare
(samanheng med tysk kehren 'sope' og, islandsk kar 'skit, slim')
1 rote, grave (med noko kvast); rake (III), skrape (II), krafse (II)
kare saman glørkare saman glør
: kare saman glørkare saman glør
//
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
1 rote, grave (med noko kvast); rake (III), skrape (II), krafse (II)
kare saman glørkare saman glør
: kare saman glørkare saman glør
//
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
2 refleksivt: slepe seg fram (med ulyst), kreke (2)
2 refleksivt: slepe seg fram (med ulyst), kreke (2)
1 rote, grave (med noko kvast); rake (III), skrape (II), krafse (II)
kare saman glørkare saman glør
: kare saman glørkare saman glør
//
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
1 rote, grave (med noko kvast); rake (III), skrape (II), krafse (II)
kare saman glørkare saman glør
: kare saman glørkare saman glør
//
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
kare til seg grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte) grave til seg, tileigne seg (på ein tvilsam måte)
2 refleksivt: slepe seg fram (med ulyst), kreke (2)
2 refleksivt: slepe seg fram (med ulyst), kreke (2)

 

Resultat pr. side