Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'GEMT' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
gem  
(gemt) 
     
gem a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet gem
; el. II game a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet game
(utt gem; engelsk game; samme opphav som I game)
1 grei, sporty
være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
: være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
1 grei, sporty
være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
: være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
2
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
2
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
1 grei, sporty
være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
: være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
1 grei, sporty
være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
: være gemvære gem / vær litt gem, da!vær litt gem, da!
2
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
2
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på
være gem for være opplagt på, være med på være opplagt på, være med på

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'GEMT' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
gem  
(gemt) 
II game a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet game
; el. II gem a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet gem
(geim el. gem; same opphav som I game)
1 real (IV), grei, sporty
1 real (IV), grei, sporty
2 huga, stemd, opplagd
vere game for nokovere game for noko
: vere game for nokovere game for noko
2 huga, stemd, opplagd
vere game for nokovere game for noko
: vere game for nokovere game for noko
1 real (IV), grei, sporty
1 real (IV), grei, sporty
2 huga, stemd, opplagd
vere game for nokovere game for noko
: vere game for nokovere game for noko
2 huga, stemd, opplagd
vere game for nokovere game for noko
: vere game for nokovere game for noko

 

Resultat pr. side