Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'EVNA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
evne  
(evna) 
I evne m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet evne
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet evne
(norrønt efni; samme opphav som I emne, beslektet med øve)
1 egenskap til å greie noe, kraft, (økonomisk) kapasitet
synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
: synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
1 egenskap til å greie noe, kraft, (økonomisk) kapasitet
synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
: synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
2 begavelse
evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
: evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
2 begavelse
evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
: evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
1 egenskap til å greie noe, kraft, (økonomisk) kapasitet
synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
: synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
1 egenskap til å greie noe, kraft, (økonomisk) kapasitet
synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
: synsevnesynsevne / ha stor, liten evne til noeha stor, liten evne til noe / ha intellektuelle, skapende evnerha intellektuelle, skapende evner / ha evne(n) til å omstille segha evne(n) til å omstille seg / hun har en egen evne til å få folk til å triveshun har en egen evne til å få folk til å trives / han har verken evne eller vilje til å gjøre dethan har verken evne eller vilje til å gjøre det / lasteevne, yteevnelasteevne, yteevne / handle etter beste evnehandle etter beste evne / betale etter evnebetale etter evne / etter fattig evneetter fattig evne / leve over evneleve over evne
2 begavelse
evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
: evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
2 begavelse
evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
: evner og anleggevner og anlegg / ha gode evner være begavetha gode evner være begavet
evne  
(evna) 
II evne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet evne
være i stand til, makte, greie
jeg evner ikke merjeg evner ikke mer
: jeg evner ikke merjeg evner ikke mer
være i stand til, makte, greie
jeg evner ikke merjeg evner ikke mer
: jeg evner ikke merjeg evner ikke mer

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II evne v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet evne
ha evne til, vere i stand til, makte, greie
eg evnar ikkje meireg evnar ikkje meir
: eg evnar ikkje meireg evnar ikkje meir
ha evne til, vere i stand til, makte, greie
eg evnar ikkje meireg evnar ikkje meir
: eg evnar ikkje meireg evnar ikkje meir

 

Resultat pr. side