Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'ESLA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
esel  
(esla) 
esel n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet esel
(lavtysk variant av latin asinus; se asen) gråaktig, langøret dyr i hesteslekta, Equus africanus
villeselvillesel / sta som et eselsta som et esel
: villeselvillesel / sta som et eselsta som et esel
// som skjellsord:
ditt esel!ditt esel!
: ditt esel!ditt esel!
// som skjellsord:
ditt esel!ditt esel!
: ditt esel!ditt esel!
//
Buridans esel esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge
Buridans esel esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge
gråaktig, langøret dyr i hesteslekta, Equus africanus
villeselvillesel / sta som et eselsta som et esel
: villeselvillesel / sta som et eselsta som et esel
// som skjellsord:
ditt esel!ditt esel!
: ditt esel!ditt esel!
// som skjellsord:
ditt esel!ditt esel!
: ditt esel!ditt esel!
//
Buridans esel esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge
Buridans esel esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge esel som sultet i hjel mellom to like store høydotter, fordi det ikke greide å velge
esle  
(esla) 
esle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet esle
; el. etle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet etle
(norrønt ætla)
1 refleksivt:; ha i sinne, akte (4)
esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
: esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
1 refleksivt:; ha i sinne, akte (4)
esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
: esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
2 tiltenke
det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
: det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
2 tiltenke
det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
: det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
3 levne, spare
esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
: esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
3 levne, spare
esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
: esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
1 refleksivt:; ha i sinne, akte (4)
esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
: esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
1 refleksivt:; ha i sinne, akte (4)
esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
: esle seg til byenesle seg til byen / esle seg å gjøre noeesle seg å gjøre noe
2 tiltenke
det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
: det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
2 tiltenke
det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
: det var eslet (til) degdet var eslet (til) deg / esle noen en gaveesle noen en gave / være eslet til konge, til noe stortvære eslet til konge, til noe stort
3 levne, spare
esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
: esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
3 levne, spare
esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
: esle (igjen) litt matesle (igjen) litt mat
esle  
(esla) 
etle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet etle
; el. esle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet esle
s d s d

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
esle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet esle
; el. etle v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet etle
(norrønt ætla, atla; samanheng med akte)
1 ha i sinne, ha planar om, vere meint på, akte, tenkje
esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
: esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
1 ha i sinne, ha planar om, vere meint på, akte, tenkje
esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
: esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
2 velje ut, setje av, tenkje seg (til eit visst føremål)
esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
: esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
2 velje ut, setje av, tenkje seg (til eit visst føremål)
esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
: esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
3 tenkje på (nokon) med (noko)
esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
: esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
3 tenkje på (nokon) med (noko)
esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
: esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
4 la vere att, leive; setje av, spare, reservere
esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
: esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
4 la vere att, leive; setje av, spare, reservere
esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
: esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
5 porsjonere, dele (ut)
esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
: esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
5 porsjonere, dele (ut)
esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
: esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
1 ha i sinne, ha planar om, vere meint på, akte, tenkje
esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
: esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
1 ha i sinne, ha planar om, vere meint på, akte, tenkje
esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
: esle å gjere nokoesle å gjere noko / esle seg til byenesle seg til byen
2 velje ut, setje av, tenkje seg (til eit visst føremål)
esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
: esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
2 velje ut, setje av, tenkje seg (til eit visst føremål)
esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
: esle eit vyrke til riveesle eit vyrke til rive / vere etla til konge, til noko stort påtenktvere etla til konge, til noko stort påtenkt
3 tenkje på (nokon) med (noko)
esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
: esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
3 tenkje på (nokon) med (noko)
esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
: esle nokon ei gåveesle nokon ei gåve
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
// særleg i perfektum partisipp:
dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
: dette er etla (til, for) deg er tiltenkt degdette er etla (til, for) deg er tiltenkt deg
4 la vere att, leive; setje av, spare, reservere
esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
: esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
4 la vere att, leive; setje av, spare, reservere
esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
: esle (att) litt matesle (att) litt mat / etl noko (av) til meg!etl noko (av) til meg!
5 porsjonere, dele (ut)
esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
: esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
5 porsjonere, dele (ut)
esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr
: esle (ut) mat, fôresle (ut) mat, fôr

 

Resultat pr. side