Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'ENSA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
ense  
(ensa) 
ense v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ense
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ense
(norrøntenza, sideform til I anse) ta hensyn til, bry seg om
hun enset ikke bråkethun enset ikke bråket / han enset ikke innvendingenehan enset ikke innvendingene / de enset meg ikkede enset meg ikke
: hun enset ikke bråkethun enset ikke bråket / han enset ikke innvendingenehan enset ikke innvendingene / de enset meg ikkede enset meg ikke
ta hensyn til, bry seg om
hun enset ikke bråkethun enset ikke bråket / han enset ikke innvendingenehan enset ikke innvendingene / de enset meg ikkede enset meg ikke
: hun enset ikke bråkethun enset ikke bråket / han enset ikke innvendingenehan enset ikke innvendingene / de enset meg ikkede enset meg ikke

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ense v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet ense
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet ense
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet ense
(norrønt enza; sideform til anse)
1 anse (1), gje akt
eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
: eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
1 anse (1), gje akt
eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
: eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
2 anse (2), vørde, bry seg om, ta omsyn til
han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
: han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
2 anse (2), vørde, bry seg om, ta omsyn til
han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
: han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
3 gjere alvor (av), bry seg (med)
skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
: skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
3 gjere alvor (av), bry seg (med)
skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
: skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
4 røre, kome borti; skiple
ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
: ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
4 røre, kome borti; skiple
ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
: ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
1 anse (1), gje akt
eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
: eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
1 anse (1), gje akt
eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
: eg enste ikkje på el.etter deteg enste ikkje på el.etter det
2 anse (2), vørde, bry seg om, ta omsyn til
han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
: han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
2 anse (2), vørde, bry seg om, ta omsyn til
han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
: han enser ingen tinghan enser ingen ting / ikkje ens (etter) kva eg seierikkje ens (etter) kva eg seier
3 gjere alvor (av), bry seg (med)
skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
: skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
3 gjere alvor (av), bry seg (med)
skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
: skal vi ense å gjere det?skal vi ense å gjere det?
4 røre, kome borti; skiple
ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
: ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
4 røre, kome borti; skiple
ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!
: ikkje ens kniven!ikkje ens kniven!

 

Resultat pr. side