Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I en det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet en
; el. én det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet én
(norrønt einn, ein, eitt) jamfør første; ofte trykksterkt, skrevet én: tallordet 1, det første tallet i tallrekken
en og en er toen og en er to / bli nummer en bli best, vinnebli nummer en bli best, vinne / ikke én torde gripe innikke én torde gripe inn / en gang for alleen gang for alle / det fins mer enn én måte å gjøre det pådet fins mer enn én måte å gjøre det på / én etter énén etter én / ikke en av tusenikke en av tusen / kan jeg få én kake til?kan jeg få én kake til? / alt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadigalt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadig / med ett plutseligmed ett plutselig / ett av toett av to / ett er sikkertett er sikkert / under ett samletunder ett samlet / i ett og alt fullstendig, på alle måteri ett og alt fullstendig, på alle måter / i bf: den ene gikk, den andre ble værendei bf: den ene gikk, den andre ble værende / blunke med det ene øyetblunke med det ene øyet
: en og en er toen og en er to / bli nummer en bli best, vinnebli nummer en bli best, vinne / ikke én torde gripe innikke én torde gripe inn / en gang for alleen gang for alle / det fins mer enn én måte å gjøre det pådet fins mer enn én måte å gjøre det på / én etter énén etter én / ikke en av tusenikke en av tusen / kan jeg få én kake til?kan jeg få én kake til? / alt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadigalt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadig / med ett plutseligmed ett plutselig / ett av toett av to / ett er sikkertett er sikkert / under ett samletunder ett samlet / i ett og alt fullstendig, på alle måteri ett og alt fullstendig, på alle måter / i bf: den ene gikk, den andre ble værendei bf: den ene gikk, den andre ble værende / blunke med det ene øyetblunke med det ene øyet
//
i ett og alt fullstendig, på alle måter fullstendig, på alle måter
i ett og alt fullstendig, på alle måter fullstendig, på alle måter //
bli nummer en bli best, vinne bli best, vinne
bli nummer en bli best, vinne bli best, vinne //
i ett kjør stadig stadig
i ett kjør stadig stadig //
i ett vekk stadig stadig
i ett vekk stadig stadig //
under ett samlet samlet
under ett samlet samlet //
med ett plutselig plutselig
med ett plutselig plutselig //
alt i ett stadig stadig
alt i ett stadig stadig
jamfør første; ofte trykksterkt, skrevet én: tallordet 1, det første tallet i tallrekken
en og en er toen og en er to / bli nummer en bli best, vinnebli nummer en bli best, vinne / ikke én torde gripe innikke én torde gripe inn / en gang for alleen gang for alle / det fins mer enn én måte å gjøre det pådet fins mer enn én måte å gjøre det på / én etter énén etter én / ikke en av tusenikke en av tusen / kan jeg få én kake til?kan jeg få én kake til? / alt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadigalt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadig / med ett plutseligmed ett plutselig / ett av toett av to / ett er sikkertett er sikkert / under ett samletunder ett samlet / i ett og alt fullstendig, på alle måteri ett og alt fullstendig, på alle måter / i bf: den ene gikk, den andre ble værendei bf: den ene gikk, den andre ble værende / blunke med det ene øyetblunke med det ene øyet
: en og en er toen og en er to / bli nummer en bli best, vinnebli nummer en bli best, vinne / ikke én torde gripe innikke én torde gripe inn / en gang for alleen gang for alle / det fins mer enn én måte å gjøre det pådet fins mer enn én måte å gjøre det på / én etter énén etter én / ikke en av tusenikke en av tusen / kan jeg få én kake til?kan jeg få én kake til? / alt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadigalt i ett, i ett vekk, i ett kjør stadig / med ett plutseligmed ett plutselig / ett av toett av to / ett er sikkertett er sikkert / under ett samletunder ett samlet / i ett og alt fullstendig, på alle måteri ett og alt fullstendig, på alle måter / i bf: den ene gikk, den andre ble værendei bf: den ene gikk, den andre ble værende / blunke med det ene øyetblunke med det ene øyet
//
i ett og alt fullstendig, på alle måter fullstendig, på alle måter
i ett og alt fullstendig, på alle måter fullstendig, på alle måter //
bli nummer en bli best, vinne bli best, vinne
bli nummer en bli best, vinne bli best, vinne //
i ett kjør stadig stadig
i ett kjør stadig stadig //
i ett vekk stadig stadig
i ett vekk stadig stadig //
under ett samlet samlet
under ett samlet samlet //
med ett plutselig plutselig
med ett plutselig plutselig //
alt i ett stadig stadig
alt i ett stadig stadig
II en det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet en
(av I en) ubestemt form entall femininum og maskulinum, brukt til å nevne et enkelt individ, eksemplar eller lignende; jamfør III den
ei geit, en katt og et eselei geit, en katt og et esel / et langt, hvitt huset langt, hvitt hus / løpe som en galløpe som en gal / en ny Ibsenen ny Ibsen / gråte som et pisket skinngråte som et pisket skinn
: ei geit, en katt og et eselei geit, en katt og et esel / et langt, hvitt huset langt, hvitt hus / løpe som en galløpe som en gal / en ny Ibsenen ny Ibsen / gråte som et pisket skinngråte som et pisket skinn
// om enhver av en art:
et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
: et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
// om enhver av en art:
et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
: et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
// om en hvilken som helst:
jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
: jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
// om en hvilken som helst:
jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
: jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
// om en bestemt:
jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
: jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
// om en bestemt:
jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
: jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
// foran substantivert adjektiv:
når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
: når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
// foran substantivert adjektiv:
når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
: når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
ubestemt form entall femininum og maskulinum, brukt til å nevne et enkelt individ, eksemplar eller lignende; jamfør III den
ei geit, en katt og et eselei geit, en katt og et esel / et langt, hvitt huset langt, hvitt hus / løpe som en galløpe som en gal / en ny Ibsenen ny Ibsen / gråte som et pisket skinngråte som et pisket skinn
: ei geit, en katt og et eselei geit, en katt og et esel / et langt, hvitt huset langt, hvitt hus / løpe som en galløpe som en gal / en ny Ibsenen ny Ibsen / gråte som et pisket skinngråte som et pisket skinn
// om enhver av en art:
et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
: et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
// om enhver av en art:
et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
: et barn trenger mye kjærlighetet barn trenger mye kjærlighet
// om en hvilken som helst:
jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
: jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
// om en hvilken som helst:
jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
: jeg leter etter en legejeg leter etter en lege
// om en bestemt:
jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
: jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
// om en bestemt:
jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
: jeg leter etter en liten gutt i blå skjortejeg leter etter en liten gutt i blå skjorte
// foran substantivert adjektiv:
når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
: når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
// foran substantivert adjektiv:
når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
: når en blind leder en blindnår en blind leder en blind
III en pron.
I dette vinduet skal du finne tabell pron. for oppslagsordet en
(trolig etter lavtysk; av I en)
1 noen, en viss
vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
: vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
1 noen, en viss
vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
: vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
2 særlig i uttrykk med allment innhold: folk, de (IV); jamfør II man
en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
: en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
2 særlig i uttrykk med allment innhold: folk, de (IV); jamfør II man
en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
: en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
1 noen, en viss
vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
: vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
1 noen, en viss
vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
: vi har et og annet å snakke omvi har et og annet å snakke om / det var en som spurte etter degdet var en som spurte etter deg / på en eller annen måtepå en eller annen måte / en eller annen gangen eller annen gang
2 særlig i uttrykk med allment innhold: folk, de (IV); jamfør II man
en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
: en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
2 særlig i uttrykk med allment innhold: folk, de (IV); jamfør II man
en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
: en kan aldri viteen kan aldri vite / en ble enig om å utsette sakenen ble enig om å utsette saken / en skal ikke tro alt en høreren skal ikke tro alt en hører / slikt gir en tillit til folkslikt gir en tillit til folk / til ens eget bestetil ens eget beste
IV en adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet en
(av I en) i uttrykk med tallangivelser: cirka, om lag
en tre timers tiden tre timers tid / for en sju, åtte år sidenfor en sju, åtte år siden
: en tre timers tiden tre timers tid / for en sju, åtte år sidenfor en sju, åtte år siden
i uttrykk med tallangivelser: cirka, om lag
en tre timers tiden tre timers tid / for en sju, åtte år sidenfor en sju, åtte år siden
: en tre timers tiden tre timers tid / for en sju, åtte år sidenfor en sju, åtte år siden

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
acetylen n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet acetylen
(av acetat, II -yl og I -en) (luktfri) fargelaus og giftig hydrokarbongass, m a nytta til sveising (luktfri) fargelaus og giftig hydrokarbongass, m a nytta til sveising
attende adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet attende
(-en´de; opphavleg att, (eller å) ende)
1 tilbake, attover
dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
: dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
1 tilbake, attover
dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
: dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
2 om tidlegare tilhøve eller tilstand som blir oppretta igjen: tilbake (3)
krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
: krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
2 om tidlegare tilhøve eller tilstand som blir oppretta igjen: tilbake (3)
krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
: krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
3 om utvikling til ringare eller tidlegare tilhøve:
folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
: folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
3 om utvikling til ringare eller tidlegare tilhøve:
folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
: folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
4 att (på same staden)
halde attendehalde attende
: halde attendehalde attende
4 att (på same staden)
halde attendehalde attende
: halde attendehalde attende
5 i overført tyding: lenger bak; etter
stå attende stå til attersstå attende stå til atters
: stå attende stå til attersstå attende stå til atters
5 i overført tyding: lenger bak; etter
stå attende stå til attersstå attende stå til atters
: stå attende stå til attersstå attende stå til atters
1 tilbake, attover
dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
: dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
1 tilbake, attover
dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
: dei vart fort jaga attendedei vart fort jaga attende / kome attendekome attende
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// om tid:
langt attende i tidalangt attende i tida
: langt attende i tidalangt attende i tida
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
// i overført tyding:
kome attende til ei sakkome attende til ei sak
: kome attende til ei sakkome attende til ei sak
2 om tidlegare tilhøve eller tilstand som blir oppretta igjen: tilbake (3)
krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
: krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
2 om tidlegare tilhøve eller tilstand som blir oppretta igjen: tilbake (3)
krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
: krevje pengane attendekrevje pengane attende / dra søknaden attendedra søknaden attende
3 om utvikling til ringare eller tidlegare tilhøve:
folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
: folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
3 om utvikling til ringare eller tidlegare tilhøve:
folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
: folketalet går attendefolketalet går attende / det går attende med deidet går attende med dei
4 att (på same staden)
halde attendehalde attende
: halde attendehalde attende
4 att (på same staden)
halde attendehalde attende
: halde attendehalde attende
5 i overført tyding: lenger bak; etter
stå attende stå til attersstå attende stå til atters
: stå attende stå til attersstå attende stå til atters
5 i overført tyding: lenger bak; etter
stå attende stå til attersstå attende stå til atters
: stå attende stå til attersstå attende stå til atters
III bane v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bane
(av I bane) brøyte (II), rydde
bane seg veg gjennom stimmelenbane seg veg gjennom stimmelen / bane veg(en) for nye reformerbane veg(en) for nye reformer
: bane seg veg gjennom stimmelenbane seg veg gjennom stimmelen / bane veg(en) for nye reformerbane veg(en) for nye reformer
brøyte (II), rydde
bane seg veg gjennom stimmelenbane seg veg gjennom stimmelen / bane veg(en) for nye reformerbane veg(en) for nye reformer
: bane seg veg gjennom stimmelenbane seg veg gjennom stimmelen / bane veg(en) for nye reformerbane veg(en) for nye reformer
I bas m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bas
(frå lågtysk, nederlandsk 'husfar, herre')
1 den fremste, beste eller likaste
du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
: du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
//
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
1 den fremste, beste eller likaste
du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
: du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
//
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
2 leiar, formann for eit arbeidslag o.l.
notbasnotbas / skytebasskytebas
: notbasnotbas / skytebasskytebas
2 leiar, formann for eit arbeidslag o.l.
notbasnotbas / skytebasskytebas
: notbasnotbas / skytebasskytebas
1 den fremste, beste eller likaste
du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
: du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
//
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
1 den fremste, beste eller likaste
du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
: du er no bas til å ordne oppdu er no bas til å ordne opp
//
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
spele bas(en) vere den fremste vere den fremste
2 leiar, formann for eit arbeidslag o.l.
notbasnotbas / skytebasskytebas
: notbasnotbas / skytebasskytebas
2 leiar, formann for eit arbeidslag o.l.
notbasnotbas / skytebasskytebas
: notbasnotbas / skytebasskytebas
benzen m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet benzen
(av benzo og I -en) kjem., aromatisk sambinding (2) med seks karbon- og seks hydrogenatom der karbonatoma lagar ein ringstruktur kjem., aromatisk sambinding (2) med seks karbon- og seks hydrogenatom der karbonatoma lagar ein ringstruktur

 

Resultat pr. side