Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'EIGE' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
eigen  
(eige) 
II egen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet egen
; el. eigen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet eigen
(norrønt eiginn)
1 personlig, som angår eller tilkommer en selv
være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
: være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
1 personlig, som angår eller tilkommer en selv
være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
: være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
2 særskilt, spesiell
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
2 særskilt, spesiell
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
3 i uttrykk som
//
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade)
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade) //
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk)
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk) //
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
3 i uttrykk som
//
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade)
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade) //
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk)
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk) //
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
1 personlig, som angår eller tilkommer en selv
være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
: være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
1 personlig, som angår eller tilkommer en selv
være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
: være sin egen herrevære sin egen herre / ved egne anstrengelser, midlerved egne anstrengelser, midler / gjøre noe på eget ansvargjøre noe på eget ansvar / se noe med sine egne øynese noe med sine egne øyne / det er din egen skylddet er din egen skyld / min egen unge min kjødelige ungemin egen unge min kjødelige unge / med fare for eget og andres livmed fare for eget og andres liv / til eget bruktil eget bruk / ha eget husha eget hus
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
// som substantiv:
holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
: holde seg til sine egneholde seg til sine egne / det er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mestdet er av sine egne en skal ha det det er ofte ens nærmeste som kritiserer en mest
2 særskilt, spesiell
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
2 særskilt, spesiell
ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
: ha egen inngangha egen inngang / leve i sin egen verdenleve i sin egen verden / ha egne oppfatningerha egne oppfatninger / ha et eget lag med barnha et eget lag med barn / ha et eget ganglagha et eget ganglag / ha en egen måte å gjøre ting påha en egen måte å gjøre ting på / kjøre sitt eget løpkjøre sitt eget løp / gå sine egne veiergå sine egne veier
3 i uttrykk som
//
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade)
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade) //
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk)
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk) //
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
3 i uttrykk som
//
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade)
gå for egen maskin bevege seg uten hjelp (etter skade) bevege seg uten hjelp (etter skade) //
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk)
stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (økonomisk) //
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
i egen person forsterkende: selv forsterkende: selv
eigen  
(eige) 
eigen det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet eigen
; el. II egen a5
I dette vinduet skal du finne tabell a5 for oppslagsordet egen
s d s d

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I eige f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet eige
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet eige
(norrønt eiga f)
1 det å eige; råderett
sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
: sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
1 det å eige; råderett
sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
: sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
2 noko som ein eig; eignelut(er), eigedom, formue, midel
felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
: felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
2 noko som ein eig; eignelut(er), eigedom, formue, midel
felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
: felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
1 det å eige; råderett
sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
: sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
1 det å eige; råderett
sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
: sameigesameige / særeigesæreige / få, ha, ta noko i (si el. sitt) eigefå, ha, ta noko i (si el. sitt) eige / i privat eigei privat eige
2 noko som ein eig; eignelut(er), eigedom, formue, midel
felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
: felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
2 noko som ein eig; eignelut(er), eigedom, formue, midel
felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
: felleseigefelleseige / folkeeigefolkeeige / sameigesameige / gje, få noko til (odel og) eigegje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eigeføre opp inntekt og eige
II eige verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet eige
(norrønt eiga; samanheng med eigen)
1 ha rådvelde over, ha som eigedom, ha i eige
eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
: eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
//
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
1 ha rådvelde over, ha som eigedom, ha i eige
eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
: eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
//
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
2 ha for handa
eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
: eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
2 ha for handa
eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
: eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
3 bere i seg, hyse
ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
: ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
3 bere i seg, hyse
ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
: ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
4 (få) ha
eige fred og roeige fred og ro
: eige fred og roeige fred og ro
4 (få) ha
eige fred og roeige fred og ro
: eige fred og roeige fred og ro
5 ha som familie
eige kone og barneige kone og barn
: eige kone og barneige kone og barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
5 ha som familie
eige kone og barneige kone og barn
: eige kone og barneige kone og barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
6 i uttrykk
eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
: eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
6 i uttrykk
eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
: eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
1 ha rådvelde over, ha som eigedom, ha i eige
eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
: eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
//
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
1 ha rådvelde over, ha som eigedom, ha i eige
eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
: eige gods og gulleige gods og gull / ikkje eige nåla i veggenikkje eige nåla i veggen / han selde alt han åttehan selde alt han åtte
//
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
eige seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv vere sin eigen herre, rå seg sjølv
2 ha for handa
eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
: eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
2 ha for handa
eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
: eg eig ikkje matbiten (i huset)eg eig ikkje matbiten (i huset)
3 bere i seg, hyse
ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
: ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
3 bere i seg, hyse
ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
: ikkje eige skam (i livet)ikkje eige skam (i livet)
4 (få) ha
eige fred og roeige fred og ro
: eige fred og roeige fred og ro
4 (få) ha
eige fred og roeige fred og ro
: eige fred og roeige fred og ro
5 ha som familie
eige kone og barneige kone og barn
: eige kone og barneige kone og barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
5 ha som familie
eige kone og barneige kone og barn
: eige kone og barneige kone og barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
// 
ho åtte eit barnho åtte eit barn
: ho åtte eit barnho åtte eit barn
6 i uttrykk
eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
: eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
6 i uttrykk
eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon
: eige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokoneige el.eigast med el.ved nokon ha hopehav med nokon

 

Resultat pr. side