Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I E m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet E
; el. I e m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet e
1 bokstavtegnet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
1 bokstavtegnet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
2 (note (II,1) for) tredje tone (I,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
2 (note (II,1) for) tredje tone (I,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
3 dårligste ståkarakter ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
: hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
3 dårligste ståkarakter ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
: hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
1 bokstavtegnet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
1 bokstavtegnet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kommer etter d i alfabetete kommer etter d i alfabetet / har stedsnavnet Sel lang eller kort e?har stedsnavnet Sel lang eller kort e?
2 (note (II,1) for) tredje tone (I,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
2 (note (II,1) for) tredje tone (I,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
3 dårligste ståkarakter ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
: hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
3 dårligste ståkarakter ved høyskoler og universiteter (på en skala fra A til F)
hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
: hun strøk ikke til eksamen, men fikk en Ehun strøk ikke til eksamen, men fikk en E
II E fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet E
1 på veiskilt: forkorting for europavei
kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
: kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
1 på veiskilt: forkorting for europavei
kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
: kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
2 på kompass: øst (I) (opprinnelig av engelsk east, fransk est)
2 på kompass: øst (I) (opprinnelig av engelsk east, fransk est)
1 på veiskilt: forkorting for europavei
kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
: kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
1 på veiskilt: forkorting for europavei
kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
: kjøre E18 til Kristiansandkjøre E18 til Kristiansand
2 på kompass: øst (I) (opprinnelig av engelsk east, fransk est)
2 på kompass: øst (I) (opprinnelig av engelsk east, fransk est)
II e symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet e
1 symbol for elementærladning
1 symbol for elementærladning
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
1 symbol for elementærladning
1 symbol for elementærladning
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlige logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
III e m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet e
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet e
(samme opprinnelse som ær) hunn av ærfugl; til forskjell fra ekall hunn av ærfugl; til forskjell fra ekall

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I E m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet E
; el. I e m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet e
1 bokstavteiknet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
1 bokstavteiknet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
2 (note (II,1) for) tredje tone (II,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
2 (note (II,1) for) tredje tone (II,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
3 dårlegaste ståkarakter ved høgskular og universitet (på ein skala frå A til F)
han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
: han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
3 dårlegaste ståkarakter ved høgskular og universitet (på ein skala frå A til F)
han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
: han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
1 bokstavteiknet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
1 bokstavteiknet og språklyden e
stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
: stor Estor E / liten eliten e / e kjem etter d i alfabetete kjem etter d i alfabetet / har stadnamnet Sel lang eller kort e?har stadnamnet Sel lang eller kort e?
2 (note (II,1) for) tredje tone (II,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
2 (note (II,1) for) tredje tone (II,1) i C-durskalaen; jamfør E-dur og e-moll
3 dårlegaste ståkarakter ved høgskular og universitet (på ein skala frå A til F)
han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
: han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
3 dårlegaste ståkarakter ved høgskular og universitet (på ein skala frå A til F)
han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
: han strauk ikkje til eksamen, men fekk ein Ehan strauk ikkje til eksamen, men fekk ein E
II E fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet E
1 på vegskilt: forkorting for europaveg
køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
: køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
1 på vegskilt: forkorting for europaveg
køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
: køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
2 på kompass: aust (I) (opphavleg av engelsk east, fransk est)
2 på kompass: aust (I) (opphavleg av engelsk east, fransk est)
1 på vegskilt: forkorting for europaveg
køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
: køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
1 på vegskilt: forkorting for europaveg
køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
: køyre E6 til Trondheimkøyre E6 til Trondheim
2 på kompass: aust (I) (opphavleg av engelsk east, fransk est)
2 på kompass: aust (I) (opphavleg av engelsk east, fransk est)
II e symb.
I dette vinduet skal du finne tabell symb. for oppslagsordet e
1 symbol for elementærladning
1 symbol for elementærladning
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlege logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlege logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
1 symbol for elementærladning
1 symbol for elementærladning
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlege logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…
2 matematisk konstant (I) som er utgangspunkt for det naturlege logaritmesystemet
e = 2,718…e = 2,718…
: e = 2,718…e = 2,718…

 

Resultat pr. side