Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'DRAGET' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
drag  
(draget) 
drag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet drag
(av dra)
1 halende tak; strykende bevegelse
ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
: ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
//
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
1 halende tak; strykende bevegelse
ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
: ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
//
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
2 håndlag, lag, tak (II)
draget på noedraget på noe
: draget på noedraget på noe
//
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
2 håndlag, lag, tak (II)
draget på noedraget på noe
: draget på noedraget på noe
//
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
3 vindpust, strømning
vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
: vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
3 vindpust, strømning
vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
: vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
4 langstrakt terrengformasjon
elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
: elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
4 langstrakt terrengformasjon
elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
: elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
5 linje, kontur
ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
: ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
5 linje, kontur
ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
: ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
6 slag (I,1)
få et drag over nakkenfå et drag over nakken
: få et drag over nakkenfå et drag over nakken
6 slag (I,1)
få et drag over nakkenfå et drag over nakken
: få et drag over nakkenfå et drag over nakken
7 to stenger med et tverrtre bakerst som forbinder hesteselen med kjøretøy eller redskap
//
slenge i draget være sliten være sliten
slenge i draget være sliten være sliten
7 to stenger med et tverrtre bakerst som forbinder hesteselen med kjøretøy eller redskap
//
slenge i draget være sliten være sliten
slenge i draget være sliten være sliten
1 halende tak; strykende bevegelse
ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
: ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
//
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
1 halende tak; strykende bevegelse
ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
: ro med lange, seige dragro med lange, seige drag / trekke pusten i dype dragtrekke pusten i dype drag / åndedragåndedrag / gjøre noen drag med penselen, fiolinbuengjøre noen drag med penselen, fiolinbuen
//
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
i fulle drag (nyte) fullt ut (nyte) fullt ut
2 håndlag, lag, tak (II)
draget på noedraget på noe
: draget på noedraget på noe
//
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
2 håndlag, lag, tak (II)
draget på noedraget på noe
: draget på noedraget på noe
//
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
ha draget på ha jentetekke, guttetekke ha jentetekke, guttetekke
3 vindpust, strømning
vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
: vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
3 vindpust, strømning
vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
: vinddrag, strømdragvinddrag, strømdrag / et nordlig drag i luftaet nordlig drag i lufta
4 langstrakt terrengformasjon
elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
: elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
4 langstrakt terrengformasjon
elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
: elvedrag, høydedrag, vassdragelvedrag, høydedrag, vassdrag
5 linje, kontur
ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
: ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
5 linje, kontur
ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
: ha et stramt drag om munnenha et stramt drag om munnen
6 slag (I,1)
få et drag over nakkenfå et drag over nakken
: få et drag over nakkenfå et drag over nakken
6 slag (I,1)
få et drag over nakkenfå et drag over nakken
: få et drag over nakkenfå et drag over nakken
7 to stenger med et tverrtre bakerst som forbinder hesteselen med kjøretøy eller redskap
//
slenge i draget være sliten være sliten
slenge i draget være sliten være sliten
7 to stenger med et tverrtre bakerst som forbinder hesteselen med kjøretøy eller redskap
//
slenge i draget være sliten være sliten
slenge i draget være sliten være sliten
dragen  
(draget) 
     
dragen adj.
I dette vinduet skal du finne tabell adj. for oppslagsordet dragen
foreldet, i litteratur:
en dragen kårdeen dragen kårde / stå med draget sverdstå med draget sverd
: en dragen kårdeen dragen kårde / stå med draget sverdstå med draget sverd
foreldet, i litteratur:
en dragen kårdeen dragen kårde / stå med draget sverdstå med draget sverd
: en dragen kårdeen dragen kårde / stå med draget sverdstå med draget sverd

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'DRAGET' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
drag  
(draget) 
     
     
drag n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet drag
(av dra)
1 det å dra; tak (II), rykk, strøk
eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
: eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
1 det å dra; tak (II), rykk, strøk
eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
: eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
2 line (II), kontur
andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
: andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
2 line (II), kontur
andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
: andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
3 langvoren terrengformasjon
høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
: høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
3 langvoren terrengformasjon
høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
: høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
4 skoning under båt eller mei
4 skoning under båt eller mei
5 reiskap til å dra køyretøy eller plog med, skokle
5 reiskap til å dra køyretøy eller plog med, skokle
6 slede, drog (1)
6 slede, drog (1)
1 det å dra; tak (II), rykk, strøk
eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
: eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
1 det å dra; tak (II), rykk, strøk
eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
: eit drag på, med akslaeit drag på, med aksla / gjere nokre drag med penselen, bogengjere nokre drag med penselen, bogen
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// sving, dreis
ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
: ikkje ha rette dragetikkje ha rette draget / ha drag(et) på jenteneha drag(et) på jentene
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// tiltrekking, dragnad
kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
: kjenne drag mot noko(n)kjenne drag mot noko(n)
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// sug
andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
: andedragandedrag / eit drag av pipaeit drag av pipa
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// uttøying
i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
: i det lange draget i lengdai det lange draget i lengda
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// slag (I), rapp (IV)
gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
: gje, få eit drag over nakkengje, få eit drag over nakken / få drag på få hogg påfå drag på få hogg på
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// roleg rørsle, strøyming
straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
: straumdragstraumdrag / drag i vatnet, luftadrag i vatnet, lufta
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// kald luftstraum, trekk (II)
drag frå døradrag frå døra
: drag frå døradrag frå døra
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
// sig, fart
kome i dragetkome i draget
: kome i dragetkome i draget
2 line (II), kontur
andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
: andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
2 line (II), kontur
andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
: andletsdragandletsdrag / hovuddraghovuddrag / i grove el. store drag i hovudlinjenei grove el. store drag i hovudlinjene
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
// side, (karakteristisk) detalj, eigenskap, (sær)svip
eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
: eit typisk drageit typisk drag / eldre drag i måleteldre drag i målet
3 langvoren terrengformasjon
høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
: høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
3 langvoren terrengformasjon
høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
: høgdedraghøgdedrag / vassdragvassdrag
4 skoning under båt eller mei
4 skoning under båt eller mei
5 reiskap til å dra køyretøy eller plog med, skokle
5 reiskap til å dra køyretøy eller plog med, skokle
6 slede, drog (1)
6 slede, drog (1)

 

Resultat pr. side