Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(av II den) 3. person entall femininum og maskulinum; jamfør han, II hun, I det og I de
finn fram oppskriften og les den nøyefinn fram oppskriften og les den nøye / moralen og dens vokteremoralen og dens voktere / den som lever, får seden som lever, får se
: finn fram oppskriften og les den nøyefinn fram oppskriften og les den nøye / moralen og dens vokteremoralen og dens voktere / den som lever, får seden som lever, får se
3. person entall femininum og maskulinum; jamfør han, II hun, I det og I de
finn fram oppskriften og les den nøyefinn fram oppskriften og les den nøye / moralen og dens vokteremoralen og dens voktere / den som lever, får seden som lever, får se
: finn fram oppskriften og les den nøyefinn fram oppskriften og les den nøye / moralen og dens vokteremoralen og dens voktere / den som lever, får seden som lever, får se
II den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(norrøntþann, þenn, akkusativ av 'den') 3. person entall femininum og maskulinum, trykksterkt; jamfør II det, denne og II de
den jenta liker jegden jenta liker jeg / er det den bilen?er det den bilen?
: den jenta liker jegden jenta liker jeg / er det den bilen?er det den bilen?
// foran relativsetning:
kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
: kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
// foran relativsetning:
kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
: kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
//
den og den om en bestemt, men unevnt person om en bestemt, men unevnt person
den og den om en bestemt, men unevnt person om en bestemt, men unevnt person
3. person entall femininum og maskulinum, trykksterkt; jamfør II det, denne og II de
den jenta liker jegden jenta liker jeg / er det den bilen?er det den bilen?
: den jenta liker jegden jenta liker jeg / er det den bilen?er det den bilen?
// foran relativsetning:
kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
: kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
// foran relativsetning:
kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
: kvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og denkvinner blir ofte referert til som datter eller kona til den og den / hun er ikke den som gir opphun er ikke den som gir opp
//
den og den om en bestemt, men unevnt person om en bestemt, men unevnt person
den og den om en bestemt, men unevnt person om en bestemt, men unevnt person
III den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(av II den)
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
1 i entall femininum og maskulinum; jamfør III det og III de
den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
: den første gangenden første gangen / den nye skjortaden nye skjorta / den nyfødteden nyfødte / den 17. maiden 17. mai / Olav den helligeOlav den hellige
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
2 uten adjektiv:
i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk
: i morgen den dagi morgen den dag / den Herre Jesus etter tyskden Herre Jesus etter tysk

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(norrøntþann, þenn, akkusativ av 'den') særleg om noko fjernare (jf denne); 3. person eintal femininum og m ; jamfør I det og og I dei
den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
: den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
særleg om noko fjernare (jf denne); 3. person eintal femininum og m ; jamfør I det og og I dei
den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
: den her mannen el. den mannen her denne mannenden her mannen el. den mannen her denne mannen / dei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nyttedei fann ei sag, og den skal eg seie kom til nytte / den saka er klarden saka er klar / den gongen, tida (da …)den gongen, tida (da …) / den slagsden slags / den var god (den)!den var god (den)! / ser du den dama der (borte)?ser du den dama der (borte)? / den tid den sorgden tid den sorg / for den delfor den del / i den grad el. mon (som)i den grad el. mon (som)
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// føre relativsetning:
den som kjem først ()den som kjem først ()
: den som kjem først ()den som kjem først ()
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// ei(n) slik ei(n)
han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
: han er ikkje den som gjev seghan er ikkje den som gjev seg
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// forsterkande:
dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
: dei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bildei har kjøpt seg den bilen dvs ein flott bil
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
// allment:
eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
: eg bryr meg ikkje om kva den og den seiereg bryr meg ikkje om kva den og den seier
II den det.
I dette vinduet skal du finne tabell det. for oppslagsordet den
(av I den) i hokjønn og hankjønn eintal:
Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
: Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
//
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
i hokjønn og hankjønn eintal:
Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
: Nils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, seniorNils Berg den yngre (fork. d.y.), den eldre (fork. d.e.) junior, senior / Olav den heilageOlav den heilage / den 17. maiden 17. mai / den nyføddeden nyfødde / den største (av dei)den største (av dei) / den gamle vogna, bilenden gamle vogna, bilen
//
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
i samb den dag i dag som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
som adv, framleis
vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag
: vonde minne plagar han den dag i dagvonde minne plagar han den dag i dag

 

Resultat pr. side