Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'BURT' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
bure  
(burt) 
I bure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bure
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet bure
(lydord) raute
bure som en stutbure som en stut
: bure som en stutbure som en stut
raute
bure som en stutbure som en stut
: bure som en stutbure som en stut
bure  
(burt) 
II bure v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bure
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet bure
sette i bur (3)
bur dem inn(e) sett dem i fengselbur dem inn(e) sett dem i fengsel
: bur dem inn(e) sett dem i fengselbur dem inn(e) sett dem i fengsel
sette i bur (3)
bur dem inn(e) sett dem i fengselbur dem inn(e) sett dem i fengsel
: bur dem inn(e) sett dem i fengselbur dem inn(e) sett dem i fengsel

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'BURT' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
burde  
(burt) 
     
     
burde verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet burde
(norrøntbyrja, preteritum burði 'tilkome', eigenleg same opphav som I byrje, i tyding 2 etter tysk)
1 (etter det som er rett, rimeleg, ynskjeleg) måtte, skulle; ha rett eller skyldnad til å
du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
: du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
1 (etter det som er rett, rimeleg, ynskjeleg) måtte, skulle; ha rett eller skyldnad til å
du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
: du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
2 i uttrykk:
//
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
2 i uttrykk:
//
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
1 (etter det som er rett, rimeleg, ynskjeleg) måtte, skulle; ha rett eller skyldnad til å
du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
: du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
1 (etter det som er rett, rimeleg, ynskjeleg) måtte, skulle; ha rett eller skyldnad til å
du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
: du bør gå ut og hjelpe tildu bør gå ut og hjelpe til / vi bør drikke tranvi bør drikke tran
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
// om noko vi skulle vente var tilfelle:
issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
: issoleia burde finnast i Jotunheimenissoleia burde finnast i Jotunheimen
2 i uttrykk:
//
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
2 i uttrykk:
//
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg
som seg hør og bør som det sømer seg, som er rett og rimeleg som det sømer seg, som er rett og rimeleg

 

Resultat pr. side