Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'BUER' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
bu  
(buer) 
     
bod m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bod
; el. II bu m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bu
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bu
(dansk form av bu, se dette; bod)
1 mindre rom til å oppbevare mat, utstyr og lignende i
kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
: kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
1 mindre rom til å oppbevare mat, utstyr og lignende i
kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
: kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
2 lite hus der noe selges
pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
: pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
2 lite hus der noe selges
pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
: pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
3 særlig i sammensetninger: lagerhus
pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
: pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
3 særlig i sammensetninger: lagerhus
pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
: pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
1 mindre rom til å oppbevare mat, utstyr og lignende i
kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
: kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
1 mindre rom til å oppbevare mat, utstyr og lignende i
kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
: kjellerbod, loftsbod, matbod, vedbodkjellerbod, loftsbod, matbod, vedbod
2 lite hus der noe selges
pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
: pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
2 lite hus der noe selges
pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
: pølsebod, salgsbod, torgbodpølsebod, salgsbod, torgbod
3 særlig i sammensetninger: lagerhus
pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
: pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
3 særlig i sammensetninger: lagerhus
pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
: pakkbod, tollbodpakkbod, tollbod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
// nå sjelden: landhandel
krambodkrambod
: krambodkrambod
bue  
(buer) 
I boge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet boge
; el. I bue m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bue
s d s d
bue  
(buer) 
II boge v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet boge
; el. II bue v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bue
s d s d
bu  
(buer) 
I bu m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bu
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bu
(norrønt buð; jamfør bod)
1 lite, enkelt hus til midlertidig oppholdssted
hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
: hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
1 lite, enkelt hus til midlertidig oppholdssted
hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
: hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
2 kakebu
soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
: soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
2 kakebu
soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
: soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
1 lite, enkelt hus til midlertidig oppholdssted
hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
: hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
1 lite, enkelt hus til midlertidig oppholdssted
hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
: hvilebu, rorbu, seterbu, sjøbuhvilebu, rorbu, seterbu, sjøbu
2 kakebu
soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
: soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
2 kakebu
soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua
: soldaten fikk tre dager i buasoldaten fikk tre dager i bua

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'BUER' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
bu  
(buer) 
     
     
I bu f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bu
(norrønt búð)
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
1 lite, enkelt hus til å vere i mellombels eller ein (mindre) del av året; lite hus til særskilt føremål;
òg i samansetningar som fiskebu, rorbu, stølsbu, seterbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
2 lite hus eller rom til å lagre mat, utstyr o.l.; stabbur;
til dømes kjellarbu, matbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu
3 (større) opplagsstad; vareutsal;
til dømes krambu, pakkbu, pølsebu, sjøbu, tollbu

 

Resultat pr. side