Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'BOLA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
bol  
(bola) 
II bol n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bol
(norrønt ból)
1 tilholdssted for insekter og små dyr
vepsebol, musebolvepsebol, musebol
: vepsebol, musebolvepsebol, musebol
1 tilholdssted for insekter og små dyr
vepsebol, musebolvepsebol, musebol
: vepsebol, musebolvepsebol, musebol
2 om eldre forhold: gard eller jordpart med en viss landskyld
2 om eldre forhold: gard eller jordpart med en viss landskyld
1 tilholdssted for insekter og små dyr
vepsebol, musebolvepsebol, musebol
: vepsebol, musebolvepsebol, musebol
1 tilholdssted for insekter og små dyr
vepsebol, musebolvepsebol, musebol
: vepsebol, musebolvepsebol, musebol
2 om eldre forhold: gard eller jordpart med en viss landskyld
2 om eldre forhold: gard eller jordpart med en viss landskyld
bole  
(bola) 
bole v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bole
, v2
I dette vinduet skal du finne tabell v2 for oppslagsordet bole
(fra lavtysk) mest foreldet: drive utukt mest foreldet: drive utukt

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II bole v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bole
(av II bol)
1 om gris: lage seg bol (II,2)
1 om gris: lage seg bol (II,2)
2 i uttrykk:
//
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
2 i uttrykk:
//
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
1 om gris: lage seg bol (II,2)
1 om gris: lage seg bol (II,2)
2 i uttrykk:
//
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
2 i uttrykk:
//
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
bole seg ha mange bol (II,5) ha mange bol (II,5)
III bole v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bole
(av I bole) boble (opp) boble (opp)
IV bole v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet bole
(frå lågtysk) i religiøst mål, om eldre forhold: gjere utukt, leve i sedløyse i religiøst mål, om eldre forhold: gjere utukt, leve i sedløyse

 

Resultat pr. side