Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Se søket på den nye nettsiden vår

OppslagsordOrdbokartikkel
bety verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bety
(bety´; fra lavtysk)
1 stå for; symbolisere
hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
: hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
1 stå for; symbolisere
hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
: hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
2 være ensbetydende med; føre til, innebære
dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
: dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
2 være ensbetydende med; føre til, innebære
dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
: dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
3 ha verdi eller innflytelse; spille en rolle
han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
3 ha verdi eller innflytelse; spille en rolle
han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
1 stå for; symbolisere
hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
: hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
1 stå for; symbolisere
hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
: hva betyr dette skiltet?hva betyr dette skiltet? / firkløver betyr lykkefirkløver betyr lykke / hva skal dette bety?hva skal dette bety?
2 være ensbetydende med; føre til, innebære
dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
: dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
2 være ensbetydende med; føre til, innebære
dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
: dette betyr kroken på døra for hele prosjektetdette betyr kroken på døra for hele prosjektet / et feiltrinn betyr dødenet feiltrinn betyr døden / det behøver ikke å bety at arbeidet er dårligdet behøver ikke å bety at arbeidet er dårlig
3 ha verdi eller innflytelse; spille en rolle
han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
3 ha verdi eller innflytelse; spille en rolle
han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: han har betydd mye for Norgehan har betydd mye for Norge / alle som betyr noe i norsk kulturliv, var deralle som betyr noe i norsk kulturliv, var der / samarbeidet vil bety mye for osssamarbeidet vil bety mye for oss / som om det skulle bety noesom om det skulle bety noe / det betyr ingentingdet betyr ingenting

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Sjå søket på den nye nettsida vår

OppslagsordOrdbokartikkel
bety verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet bety
(bety´; gjennom bokmål, frå lågtysk)
1 stå for; symbolisere; tyde (II,2)
eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
: eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
1 stå for; symbolisere; tyde (II,2)
eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
: eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
2 føre til; innebere
det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
: det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
2 føre til; innebere
det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
: det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
3 ha noko å seie; spele ei rolle
ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
3 ha noko å seie; spele ei rolle
ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
1 stå for; symbolisere; tyde (II,2)
eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
: eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
1 stå for; symbolisere; tyde (II,2)
eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
: eit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyreit fagspråk som berre fagfolk veit kva betyr / svarte kattar betyr ulykkesvarte kattar betyr ulykke / kva skal dette bety?kva skal dette bety?
2 føre til; innebere
det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
: det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
2 føre til; innebere
det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
: det kan bety at rentene vil aukedet kan bety at rentene vil auke / det treng ikkje bety at forhandlingane blir lettedet treng ikkje bety at forhandlingane blir lette
3 ha noko å seie; spele ei rolle
ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
3 ha noko å seie; spele ei rolle
ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting
: ein artist som betyr mykje for musikkmiljøetein artist som betyr mykje for musikkmiljøet / museet betyr mykje for ossmuseet betyr mykje for oss / det betyr ingentingdet betyr ingenting

 

Resultat pr. side