Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
banke (I) banke (I)
II bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(gjennom fransk, fra italienskbanco, egentlig 'pengevekslerdisk', opphavlig germansk; samme opphav som benk)
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tar imot innskudd, gir lån, driver handel med verdipapirer og utfører pengetransaksjonstjenester
forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
: forretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbankforretningsbank, postsparebank, sparebank, statsbank / sette, heve penger i bankensette, heve penger i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der en bank (II,1) holder til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
3 spillebank; den sum som gevinstene blir utbetalt av ved hasardspill
//
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
sprenge banken vinne så mye at kassen tømmes vinne så mye at kassen tømmes
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
4 (reserve)lager, opplagsplass
blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
: blodbank, sædbank, idébankblodbank, sædbank, idébank
III bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(av II banke)
1 slag (I), dunk (II)
hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
: hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
1 slag (I), dunk (II)
hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
: hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
1 slag (I), dunk (II)
hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
: hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
1 slag (I), dunk (II)
hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
: hjertebank, motorbankhjertebank, motorbank
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
2 juling
bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
: bankbank / gi noen bankgi noen bank / vi fikk bank av svenskene i fotball ble slåttvi fikk bank av svenskene i fotball ble slått
IV bank n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bank
(samme opphav som III bank) enkelt bankelyd, dunk
et bank i veggenet bank i veggen
: et bank i veggenet bank i veggen
enkelt bankelyd, dunk
et bank i veggenet bank i veggen
: et bank i veggenet bank i veggen

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
banke (I) banke (I)
II bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
(gjennom fransk, frå italienskbanca, banco, eigenleg 'pengevekslardisk', opphavleg germansk; same opphav som benk)
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
1 institusjon som tek mot innskot, gjev lån, driv handel med verdipapir og yter ymse tenester når det gjeld veksling og overføring av pengar og valuta
setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
: setje, låne pengar i bankensetje, låne pengar i banken / sikker som bankensikker som banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
2 bygning der ein bank (II,1) held til
gå i bankengå i banken
: gå i bankengå i banken
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
3 pengesum (av innsats og innbetalte tap) som gevinstane blir utbetalte av; spelebank
//
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
sprengje banken vinne så mykje at kassa blir tom vinne så mykje at kassa blir tom
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
4 (reserve)lager, opplagsstad
blodbankblodbank
: blodbankblodbank
III bank m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bank
, n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bank
(av II banke)
1 slag (I), dunk (II)
hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
: hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
1 slag (I), dunk (II)
hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
: hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
1 slag (I), dunk (II)
hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
: hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
1 slag (I), dunk (II)
hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
: hjartebankhjartebank / rådebankrådebank / eit bank i veggeneit bank i veggen
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
2 juling
få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball
: få bankfå bank / gje nokon bankgje nokon bank / vi fekk bank av svenskane i fotballvi fekk bank av svenskane i fotball

 

Resultat pr. side