Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bak m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bak
(norrønt bak nøytrum)
1 nå sjelden: rygg
ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
: ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
1 nå sjelden: rygg
ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
: ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
2 bakende
falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
: falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
//
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv //
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
2 bakende
falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
: falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
//
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv //
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
3 del av klesplagg som dekker baken
buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
3 del av klesplagg som dekker baken
buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
4 bakside
håndbakhåndbak
: håndbakhåndbak
4 bakside
håndbakhåndbak
: håndbakhåndbak
5 i dialekt: bakhun
5 i dialekt: bakhun
1 nå sjelden: rygg
ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
: ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
1 nå sjelden: rygg
ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
: ha mange år på bakenha mange år på baken / att å bak bakover, baklengs; se attatt å bak bakover, baklengs; se att
2 bakende
falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
: falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
//
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv //
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
2 bakende
falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
: falle på bakenfalle på baken / du skulle ha ris på bare baken!du skulle ha ris på bare baken!
//
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv
lage ris til egen bak lage vansker for seg selv lage vansker for seg selv //
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
sitte på sin bak dovne seg dovne seg
3 del av klesplagg som dekker baken
buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
3 del av klesplagg som dekker baken
buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hull i bakenbuksa har hull i baken / buksebakbuksebak
4 bakside
håndbakhåndbak
: håndbakhåndbak
4 bakside
håndbakhåndbak
: håndbakhåndbak
5 i dialekt: bakhun
5 i dialekt: bakhun
II bak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bak
(av bake) oppvarming
solbaksolbak
: solbaksolbak
oppvarming
solbaksolbak
: solbaksolbak
III bak prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet bak
(norrønt (á) bak; samme opphav som I bak)
1 etter; motsatt foran
det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
: det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
//
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig //
føre bak lyset lure lure
føre bak lyset lure lure
1 etter; motsatt foran
det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
: det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
//
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig //
føre bak lyset lure lure
føre bak lyset lure lure
2 som adverb: på, ved eller i bakerste delen av noe
det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
: det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
//
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
2 som adverb: på, ved eller i bakerste delen av noe
det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
: det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
//
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
1 etter; motsatt foran
det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
: det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
//
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig //
føre bak lyset lure lure
føre bak lyset lure lure
1 etter; motsatt foran
det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
: det danner seg kø bak ossdet danner seg kø bak oss / like baklike bak / legge seg baklegge seg bak
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
// om tid:
ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
: ha hele folket bak seg ha støtte fra hele folketha hele folket bak seg ha støtte fra hele folket / ha mange år i politikken bak segha mange år i politikken bak seg
//
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig
ikke være tapt bak en vogn være (uventet) dyktig være (uventet) dyktig //
føre bak lyset lure lure
føre bak lyset lure lure
2 som adverb: på, ved eller i bakerste delen av noe
det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
: det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
//
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
2 som adverb: på, ved eller i bakerste delen av noe
det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
: det stod kvinner bakdet stod kvinner bak / det ligger noe bak dettedet ligger noe bak dette / stå for langt bak til å høre noestå for langt bak til å høre noe / ikke vite hva som er foran og bakikke vite hva som er foran og bak / sette på seg lua bak framsette på seg lua bak fram / buksa har hull bakbuksa har hull bak / se bak i bokase bak i boka / få et spark bakfå et spark bak
//
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn
ligge bak også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn også i overført betydning: være (skjult) forutsetning, årsak, grunn

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I bak m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bak
(norrønt bak n)
1 no sjeldan: rygg
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
//
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
1 no sjeldan: rygg
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
//
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
2 bakende, podeks
dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
: dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
2 bakende, podeks
dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
: dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
3 del av kledebunad som dekkjer baken; jamfør I bak 2
buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
3 del av kledebunad som dekkjer baken; jamfør I bak 2
buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
4 bakside
handbakhandbak
: handbakhandbak
4 bakside
handbakhandbak
: handbakhandbak
5 bakhun
5 bakhun
1 no sjeldan: rygg
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
//
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
1 no sjeldan: rygg
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
// òg omtydd til bak i tyd 2
snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
: snu baken tilsnu baken til / ha mange år på baken dvs attom segha mange år på baken dvs attom seg / att å bak ; sjå att 1 og og III å 1att å bak ; sjå att 1 og og III å 1
//
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
laste på baken tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades) tale ille om (nokon) (når vedkomande ikkje er til stades)
2 bakende, podeks
dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
: dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
2 bakende, podeks
dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
: dette på bakendette på baken / lage ris til (sin) eigen baklage ris til (sin) eigen bak
3 del av kledebunad som dekkjer baken; jamfør I bak 2
buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
3 del av kledebunad som dekkjer baken; jamfør I bak 2
buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
: buksa har hol i bakenbuksa har hol i baken / buksebakbuksebak
4 bakside
handbakhandbak
: handbakhandbak
4 bakside
handbakhandbak
: handbakhandbak
5 bakhun
5 bakhun
II bak n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bak
(av bake)
1 oppvarming
1 oppvarming
2 varmt omslag
leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
: leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
2 varmt omslag
leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
: leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
3 varmt utkok til å reinse kjerald med
3 varmt utkok til å reinse kjerald med
1 oppvarming
1 oppvarming
2 varmt omslag
leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
: leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
2 varmt omslag
leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
: leggje bak på eit sårleggje bak på eit sår
3 varmt utkok til å reinse kjerald med
3 varmt utkok til å reinse kjerald med
III bak prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet bak
(norrønt (á) bak, eigenleg same opphav som I bak)
1 attanfor (1); bakanfor
det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
: det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
1 attanfor (1); bakanfor
det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
: det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
2 attanfor (2)
det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
: det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
2 attanfor (2)
det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
: det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
3 attanfor (3)
snike seg bak husetsnike seg bak huset
: snike seg bak husetsnike seg bak huset
3 attanfor (3)
snike seg bak husetsnike seg bak huset
: snike seg bak husetsnike seg bak huset
1 attanfor (1); bakanfor
det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
: det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
1 attanfor (1); bakanfor
det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
: det er nokon bak ossdet er nokon bak oss / liggje bak ein steinliggje bak ein stein
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
// om tid:
ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
: ha mange år i politiet bak segha mange år i politiet bak seg
2 attanfor (2)
det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
: det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
2 attanfor (2)
det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
: det ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synlegdet ligg noko bak dette det har si årsak el. sin grunn i noko som ikkje beinveges er synleg / ha heile folket bak segha heile folket bak seg
3 attanfor (3)
snike seg bak husetsnike seg bak huset
: snike seg bak husetsnike seg bak huset
3 attanfor (3)
snike seg bak husetsnike seg bak huset
: snike seg bak husetsnike seg bak huset
IV bak adv.
I dette vinduet skal du finne tabell adv. for oppslagsordet bak
(same opphav som III bak)
1 på, ved eller i attarste delen av eller på baksida av noko
buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
: buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
//
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
1 på, ved eller i attarste delen av eller på baksida av noko
buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
: buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
//
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
2 til ein stad som ligg bak (IV,1)
setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
: setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
2 til ein stad som ligg bak (IV,1)
setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
: setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
1 på, ved eller i attarste delen av eller på baksida av noko
buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
: buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
//
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
1 på, ved eller i attarste delen av eller på baksida av noko
buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
: buksa er sund bakbuksa er sund bak / setje på seg lua bak framsetje på seg lua bak fram / stå for langt bak til å høyre nokostå for langt bak til å høyre noko / sitje langt bak i salensitje langt bak i salen
//
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
liggje bak òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l. òg overf: vere (løynd) føresetnad, årsak, grunn, føremål o.l.
2 til ein stad som ligg bak (IV,1)
setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
: setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
2 til ein stad som ligg bak (IV,1)
setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen
: setje seg bak i bilensetje seg bak i bilen

 

Resultat pr. side