Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I av fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet av
; el. AV fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet AV
forkorting for audiovisuell;
også i ord som AV-middel
forkorting for audiovisuell;
også i ord som AV-middel
II av prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet av
(norrønt af)
1 står til betegnelse for utgangspunktet for bevegelse eller for det som noe blir skilt fra: (bort) fra, (ut) av
ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
: ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
1 står til betegnelse for utgangspunktet for bevegelse eller for det som noe blir skilt fra: (bort) fra, (ut) av
ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
: ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
2 (står til et tillegg) om opphav, se også betydning 3-7:
lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
: lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
2 (står til et tillegg) om opphav, se også betydning 3-7:
lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
: lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
3 (står til et tillegg) om årsak til, motiv for en gjerning, en tilstand
av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
: av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
3 (står til et tillegg) om årsak til, motiv for en gjerning, en tilstand
av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
: av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
4 (står til betegnelser for) emne, slag, middel, redskap, måte:
leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
: leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
4 (står til betegnelser for) emne, slag, middel, redskap, måte:
leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
: leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
5 brukt foran betegnelser for en helhet:
ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
: ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
5 brukt foran betegnelser for en helhet:
ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
: ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
6 med hensyn til:
være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
: være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
6 med hensyn til:
være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
: være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
7 brukt i uttrykk for samhørighetsforhold:
fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
: fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
7 brukt i uttrykk for samhørighetsforhold:
fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
: fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
8 brukt foran det logiske subjektet:
det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
: det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
//
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
8 brukt foran det logiske subjektet:
det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
: det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
//
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, følelser og lignende:
hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
: hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
//
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, følelser og lignende:
hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
: hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
//
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
10 brukt i visse uttrykk der av er omtolkning av opphavlig norrønt at (eller da. ad)
han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
: han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
10 brukt i visse uttrykk der av er omtolkning av opphavlig norrønt at (eller da. ad)
han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
: han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
11 som adverb: bort, i vei, til side, unna
ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
: ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
11 som adverb: bort, i vei, til side, unna
ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
: ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
12 som adverb, om løsrivelse, atskillelse, deling, etterligning:
skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
: skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
//
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
12 som adverb, om løsrivelse, atskillelse, deling, etterligning:
skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
: skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
//
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
13 som adverb, brukt etter verb med betydning avta, slutte med, få som resultat:
blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
: blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
13 som adverb, brukt etter verb med betydning avta, slutte med, få som resultat:
blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
: blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
14 som adverb, i uttrykk som
fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
: fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
14 som adverb, i uttrykk som
fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
: fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
15 som adverb, i uttrykk som
//
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
15 som adverb, i uttrykk som
//
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
1 står til betegnelse for utgangspunktet for bevegelse eller for det som noe blir skilt fra: (bort) fra, (ut) av
ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
: ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
1 står til betegnelse for utgangspunktet for bevegelse eller for det som noe blir skilt fra: (bort) fra, (ut) av
ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
: ta av seg skoeneta av seg skoene / hogge grenene av treethogge grenene av treet / ni av ti gangerni av ti ganger / komme ut, opp av noekomme ut, opp av noe / gå mann av husegå mann av huse / ikke komme av flekkenikke komme av flekken / falle av hestenfalle av hesten / dra av gårdedra av gårde
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// også i overført betydning:
holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
: holde fingrene av, fra fatetholde fingrene av, fra fatet
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
// i overført betydning:
være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
: være ute av seg være fortviltvære ute av seg være fortvilt / slite helsa av segslite helsa av seg / slå hånden av noenslå hånden av noen
2 (står til et tillegg) om opphav, se også betydning 3-7:
lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
: lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
2 (står til et tillegg) om opphav, se også betydning 3-7:
lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
: lære av noe(n)lære av noe(n) / ha glede av noeha glede av noe / ikke få ordet av enikke få ordet av en / få låne noe av enfå låne noe av en / ny av åretny av året / abortloven av 1978abortloven av 1978 / være av samme slektvære av samme slekt
3 (står til et tillegg) om årsak til, motiv for en gjerning, en tilstand
av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
: av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
3 (står til et tillegg) om årsak til, motiv for en gjerning, en tilstand
av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
: av sammenhengen ser vi at ...av sammenhengen ser vi at ... / det lysner av dagdet lysner av dag / gjøre noe av fri viljegjøre noe av fri vilje / klok av skadeklok av skade / syk av sorgsyk av sorg
4 (står til betegnelser for) emne, slag, middel, redskap, måte:
leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
: leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
4 (står til betegnelser for) emne, slag, middel, redskap, måte:
leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
: leve av garden, fiskeleve av garden, fiske / en tønne full av kornen tønne full av korn / en ring av gullen ring av gull
5 brukt foran betegnelser for en helhet:
ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
: ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
5 brukt foran betegnelser for en helhet:
ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
: ta sin del av kakata sin del av kaka / penger har jeg nok avpenger har jeg nok av / for mye av det godefor mye av det gode / hver og en av osshver og en av oss
6 med hensyn til:
være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
: være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
6 med hensyn til:
være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
: være sen av segvære sen av seg / liten av vekstliten av vekst / norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn
7 brukt i uttrykk for samhørighetsforhold:
fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
: fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
7 brukt i uttrykk for samhørighetsforhold:
fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
: fordelen av å ha gode evnerfordelen av å ha gode evner / summen av to tallsummen av to tall / enden av bordetenden av bordet / eieren av gardeneieren av garden / datter av NNdatter av NN
8 brukt foran det logiske subjektet:
det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
: det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
//
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
8 brukt foran det logiske subjektet:
det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
: det var ikke rett av degdet var ikke rett av deg / boka er oversatt av NNboka er oversatt av NN
//
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
av seg selv av egen drift, kraft av egen drift, kraft
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, følelser og lignende:
hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
: hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
//
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, følelser og lignende:
hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
: hun ville ikke vite av frieren sin ville ikke hahun ville ikke vite av frieren sin ville ikke ha
//
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
vite av ha kjennskap til; med nekting: ikke godta ha kjennskap til; med nekting: ikke godta
10 brukt i visse uttrykk der av er omtolkning av opphavlig norrønt at (eller da. ad)
han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
: han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
10 brukt i visse uttrykk der av er omtolkning av opphavlig norrønt at (eller da. ad)
han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
: han er sin far opp av dagehan er sin far opp av dage
11 som adverb: bort, i vei, til side, unna
ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
: ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
11 som adverb: bort, i vei, til side, unna
ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
: ta av gårdeta av gårde / ta av til venstreta av til venstre / veien bøyer av søroverveien bøyer av sørover
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// også i overført betydning:
vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
: vike av fra den rette veienvike av fra den rette veien
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
// bort, vekk
legge av pengerlegge av penger
: legge av pengerlegge av penger
12 som adverb, om løsrivelse, atskillelse, deling, etterligning:
skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
: skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
//
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
12 som adverb, om løsrivelse, atskillelse, deling, etterligning:
skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
: skille seg av med noeskille seg av med noe / gå av bussengå av bussen / ta av lokketta av lokket
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
// i overført betydning:
skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
: skrive, tegne noe avskrive, tegne noe av
//
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
blåse av gjøre slutt på (kampen, striden) gjøre slutt på (kampen, striden)
13 som adverb, brukt etter verb med betydning avta, slutte med, få som resultat:
blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
: blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
13 som adverb, brukt etter verb med betydning avta, slutte med, få som resultat:
blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
: blomstre avblomstre av / slå avslå av / stilne avstilne av
14 som adverb, i uttrykk som
fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
: fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
14 som adverb, i uttrykk som
fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
: fra morgenen avfra morgenen av / fra da avfra da av / fra nå avfra nå av / fra – avfra – av
15 som adverb, i uttrykk som
//
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
15 som adverb, i uttrykk som
//
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider
av og til nå og da, til sine tider nå og da, til sine tider

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I av fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet av
; el. AV fork.
I dette vinduet skal du finne tabell fork. for oppslagsordet AV
for audiovisuell;
til dømes i samansetningar som AV-middel, -teknikk
for audiovisuell;
til dømes i samansetningar som AV-middel, -teknikk
II av prep.
I dette vinduet skal du finne tabell prep. for oppslagsordet av
(norrønt af)
1 knyter til ei nemning for utgangspunktet for ei rørsle eller for det som noko blir skilt frå: (bort) frå, (ut) or
fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
: fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
1 knyter til ei nemning for utgangspunktet for ei rørsle eller for det som noko blir skilt frå: (bort) frå, (ut) or
fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
: fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
2 knyter til eit tillegg om opphav (sjå òg tyding 3–7)
vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
: vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
2 knyter til eit tillegg om opphav (sjå òg tyding 3–7)
vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
: vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
3 knyter til eit tillegg om årsak, motiv for ei gjerning, ein tilstand
sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
: sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
3 knyter til eit tillegg om årsak, motiv for ei gjerning, ein tilstand
sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
: sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
4 knyter til ei nemning for emne, slag, middel, reiskap, måte
ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
: ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
4 knyter til ei nemning for emne, slag, middel, reiskap, måte
ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
: ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
5 knyter til nemninga for heilskapen
kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
: kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
5 knyter til nemninga for heilskapen
kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
: kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
6 med omsyn til
norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
: norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
6 med omsyn til
norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
: norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
7 brukt i eigedoms- og tilknytingssamanheng
eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
: eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
7 brukt i eigedoms- og tilknytingssamanheng
eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
: eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
8 brukt føre det logiske subjektet
boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
: boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
8 brukt føre det logiske subjektet
boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
: boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, kjensler o.l.
ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
: ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
//
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, kjensler o.l.
ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
: ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
//
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
10 brukt i visse uttrykk som omtolking av opphavleg norrønt at (eller dansk ad)
le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
: le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
//
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
10 brukt i visse uttrykk som omtolking av opphavleg norrønt at (eller dansk ad)
le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
: le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
//
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
11 som adverb: bort, i veg, til sides, unna
smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
: smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
11 som adverb: bort, i veg, til sides, unna
smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
: smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
12 som adverb, om lausriving, fråskiljing, deling, etterlikning
ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
: ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
12 som adverb, om lausriving, fråskiljing, deling, etterlikning
ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
: ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
13 som adverb, brukt etter verb om minking, resultat o a
minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
: minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
13 som adverb, brukt etter verb om minking, resultat o a
minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
: minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
14
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
14
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
15
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
15
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
1 knyter til ei nemning for utgangspunktet for ei rørsle eller for det som noko blir skilt frå: (bort) frå, (ut) or
fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
: fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
1 knyter til ei nemning for utgangspunktet for ei rørsle eller for det som noko blir skilt frå: (bort) frå, (ut) or
fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
: fare av gardefare av garde / dette av hestendette av hesten / ikkje kome av flekkenikkje kome av flekken / det blæs av landdet blæs av land / gå mann av husegå mann av huse / gå ut av husetgå ut av huset / kome ut, opp av nokokome ut, opp av noko / ni av ti gongerni av ti gonger / hogge greinene av treethogge greinene av treet / ta av seg skorneta av seg skorne / halde fingrane av fatet òg overf: halde seg unnahalde fingrane av fatet òg overf: halde seg unna
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
// i overført tyding:
slite helsa av segslite helsa av seg
: slite helsa av segslite helsa av seg
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
: vere ute av seg vere fortviltvere ute av seg vere fortvilt
//
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
slå handa av særl overf: avvise, ikkje verne lenger særl overf: avvise, ikkje verne lenger
2 knyter til eit tillegg om opphav (sjå òg tyding 3–7)
vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
: vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
2 knyter til eit tillegg om opphav (sjå òg tyding 3–7)
vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
: vere av same ættavere av same ætta / av gammalt frå gammaltav gammalt frå gammalt / abortlova av 1978abortlova av 1978 / ny av åretny av året / få låne noko av einfå låne noko av ein / ikkje få ordet av nokonikkje få ordet av nokon / ha glede av nokoha glede av noko / lære av noko(n)lære av noko(n)
3 knyter til eit tillegg om årsak, motiv for ei gjerning, ein tilstand
sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
: sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
3 knyter til eit tillegg om årsak, motiv for ei gjerning, ein tilstand
sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
: sjuk av sorgsjuk av sorg / klok av skadeklok av skade / skjemmast av nokoskjemmast av noko / gjere noko av fri viljegjere noko av fri vilje / det lyser av dagdet lyser av dag / av samanhengen ser vi at ...av samanhengen ser vi at ...
4 knyter til ei nemning for emne, slag, middel, reiskap, måte
ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
: ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
4 knyter til ei nemning for emne, slag, middel, reiskap, måte
ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
: ein ring av gullein ring av gull / ei tønne full av kornei tønne full av korn / leve av fiskeleve av fiske / få eit slag av svepafå eit slag av svepa / ta i av alle krefterta i av alle krefter / ein brande av ein karein brande av ein kar / vere av same meiningvere av same meining / ein fart av 80 km i timenein fart av 80 km i timen
5 knyter til nemninga for heilskapen
kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
: kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
5 knyter til nemninga for heilskapen
kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
: kvar og ein av osskvar og ein av oss / for mykje av det godefor mykje av det gode / austluten av landetaustluten av landet / pengar har eg nok avpengar har eg nok av
6 med omsyn til
norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
: norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
6 med omsyn til
norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
: norsk av ætt og sinnnorsk av ætt og sinn / liten av vekstliten av vekst / vere sein av segvere sein av seg
7 brukt i eigedoms- og tilknytingssamanheng
eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
: eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
7 brukt i eigedoms- og tilknytingssamanheng
eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
: eigaren av ein gardeigaren av ein gard / dotter av NNdotter av NN / enden av bordetenden av bordet / summen av to talsummen av to tal / føremonen av å ha gode evnerføremonen av å ha gode evner
8 brukt føre det logiske subjektet
boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
: boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
8 brukt føre det logiske subjektet
boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
: boka er omsett av NNboka er omsett av NN / det var ikkje rett av degdet var ikkje rett av deg / av seg sjølv av eiga drift, kraftav seg sjølv av eiga drift, kraft
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, kjensler o.l.
ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
: ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
//
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
9 brukt i visse uttrykk for kunnskap, kjensler o.l.
ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
: ho ville ikkje vite av friaren ville ikkje haho ville ikkje vite av friaren ville ikkje ha
//
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
vite av ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta ha kjennskap til, med nekting: ikkje godta
10 brukt i visse uttrykk som omtolking av opphavleg norrønt at (eller dansk ad)
le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
: le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
//
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
10 brukt i visse uttrykk som omtolking av opphavleg norrønt at (eller dansk ad)
le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
: le av nokole av noko / gå inn av døra inn gjennomgå inn av døra inn gjennom
//
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
opp av dage (om person, hending) nett som før, opp att (om person, hending) nett som før, opp att
11 som adverb: bort, i veg, til sides, unna
smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
: smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
11 som adverb: bort, i veg, til sides, unna
smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
: smyge seg avsmyge seg av / vegen bøyer av sørovervegen bøyer av sørover / ta av til venstreta av til venstre / vere av etter ved og vatnvere av etter ved og vatn / vike av frå den rette linjavike av frå den rette linja
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
// bort, vekk
skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
: skremme nokon avskremme nokon av / leggje av pengarleggje av pengar / kvar skal du av?kvar skal du av?
12 som adverb, om lausriving, fråskiljing, deling, etterlikning
ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
: ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
12 som adverb, om lausriving, fråskiljing, deling, etterlikning
ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
: ta av loketta av loket / gå av på neste stasjongå av på neste stasjon / skilje seg av med nokoskilje seg av med noko / venje ein av med nokovenje ein av med noko / setje av pengar til nokosetje av pengar til noko / hogge, slite av eit tauhogge, slite av eit tau
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
: skrive, teikne noko avskrive, teikne noko av
//
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
blåse av gjere slutt på (kampen, striden) gjere slutt på (kampen, striden)
13 som adverb, brukt etter verb om minking, resultat o a
minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
: minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
13 som adverb, brukt etter verb om minking, resultat o a
minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
: minke, smalne, stilne avminke, smalne, stilne av / slå, skjere avslå, skjere av / bløme avbløme av / brenne, fyre av eit skotbrenne, fyre av eit skot / det blir ikkje noko av det skjer ikkjedet blir ikkje noko av det skjer ikkje / ikkje vite ordet av før brått, uventaikkje vite ordet av før brått, uventa
14
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
14
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
som adverb i uttrykk frå – av i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
i uttrykk for tid: frå (eit gjeve tildspunkt) og på uviss tid framover
frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
: frå morgonen avfrå morgonen av / frå no avfrå no av
15
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
15
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då
som adverb, i uttrykk: av og til stundom, innimellom (3), no og då stundom, innimellom (3), no og då

 

Resultat pr. side