Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
ant- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet ant-
(av gresk anti) form av anti- brukt foran vokal, i ord som antagonisme, antarktisk form av anti- brukt foran vokal, i ord som antagonisme, antarktisk
antabus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antabus
(varemerke, av latin anti- og abusus 'misbruk'; jamfør anti-) middel mot alkoholtrang;
også i sms som antabus-kur, -pille, -tablett
middel mot alkoholtrang;
også i sms som antabus-kur, -pille, -tablett
ante- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet ante-
(latin 'før'; beslektet med anti-) foran, før, på forhånd foran, før, på forhånd
anti- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet anti-
(gresk anti 'imot') imot, motsatt, i ord som antibiotikum; jamfør ant- imot, motsatt, i ord som antibiotikum; jamfør ant-
anti|demokratisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet antidemokratisk
et antidemokratisk regimeet antidemokratisk regime
: et antidemokratisk regimeet antidemokratisk regime
et antidemokratisk regimeet antidemokratisk regime
: et antidemokratisk regimeet antidemokratisk regime

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
antabus m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antabus
(varemerke, av latin anti- og abusus 'misbruk'; jamfør ant-) middel mot alkoholtrong;
òg i sms som antabus-kur, -pille, -tablett
middel mot alkoholtrong;
òg i sms som antabus-kur, -pille, -tablett
antagonisme m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antagonisme
(frå gresk 'motstand', av gresk anti- og agon 'strid'; jamfør ant-)
1 sterk motsetnad; (personleg) fiendskap
1 sterk motsetnad; (personleg) fiendskap
2 i fagmål: motsetnadshøve til dømes mellom kjemiske stoff
antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
: antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
2 i fagmål: motsetnadshøve til dømes mellom kjemiske stoff
antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
: antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
1 sterk motsetnad; (personleg) fiendskap
1 sterk motsetnad; (personleg) fiendskap
2 i fagmål: motsetnadshøve til dømes mellom kjemiske stoff
antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
: antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
2 i fagmål: motsetnadshøve til dømes mellom kjemiske stoff
antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
: antagonisme mellom kroppen og eit transplantert organantagonisme mellom kroppen og eit transplantert organ
II anti- pref.
I dette vinduet skal du finne tabell pref. for oppslagsordet anti-
(gresk anti 'mot') som verkar mot det etterleddet tyder; fag.; jamfør ant-; mot-; til dømes i antibiotikum og I antigen som verkar mot det etterleddet tyder; fag.; jamfør ant-; mot-; til dømes i antibiotikum og I antigen
anti|amerikansk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet antiamerikansk
som er sterkt imot alt amerikansk som er sterkt imot alt amerikansk
anti|demokrat m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet antidemokrat

 

Resultat pr. side