Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Avansert søk

Bokmålsordboka

Ordet 'ÅKA' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
åk  
(åka) 
åk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet åk
(norrønt ok, betydning 5 fra latin ingum; beslektet med øk)
1 avlangt trestykke til å ha over skuldrene med tau eller lignende i hver ende til å bære noe i, særlig vannbøtter
1 avlangt trestykke til å ha over skuldrene med tau eller lignende i hver ende til å bære noe i, særlig vannbøtter
2 gaffelformet treramme i seletøy til trekkdyr; i overført betydning: tvang og underkastelse:
kaste åket av segkaste åket av seg
: kaste åket av segkaste åket av seg
2 gaffelformet treramme i seletøy til trekkdyr; i overført betydning: tvang og underkastelse:
kaste åket av segkaste åket av seg
: kaste åket av segkaste åket av seg
3 underbygning av nedrammede pæler forbundet med en bjelke under en trebru
3 underbygning av nedrammede pæler forbundet med en bjelke under en trebru
4 jernkjerne som forener polene i en elektromagnet eller utgjør en del av kretsen i jernkjernen i en transformator
4 jernkjerne som forener polene i en elektromagnet eller utgjør en del av kretsen i jernkjernen i en transformator
5 om forhold i Romerriket: galgelignende oppstilling av tre spyd som overvunne soldater måtte gå gjennom som tegn på underkastelse
gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
: gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
5 om forhold i Romerriket: galgelignende oppstilling av tre spyd som overvunne soldater måtte gå gjennom som tegn på underkastelse
gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
: gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
1 avlangt trestykke til å ha over skuldrene med tau eller lignende i hver ende til å bære noe i, særlig vannbøtter
1 avlangt trestykke til å ha over skuldrene med tau eller lignende i hver ende til å bære noe i, særlig vannbøtter
2 gaffelformet treramme i seletøy til trekkdyr; i overført betydning: tvang og underkastelse:
kaste åket av segkaste åket av seg
: kaste åket av segkaste åket av seg
2 gaffelformet treramme i seletøy til trekkdyr; i overført betydning: tvang og underkastelse:
kaste åket av segkaste åket av seg
: kaste åket av segkaste åket av seg
3 underbygning av nedrammede pæler forbundet med en bjelke under en trebru
3 underbygning av nedrammede pæler forbundet med en bjelke under en trebru
4 jernkjerne som forener polene i en elektromagnet eller utgjør en del av kretsen i jernkjernen i en transformator
4 jernkjerne som forener polene i en elektromagnet eller utgjør en del av kretsen i jernkjernen i en transformator
5 om forhold i Romerriket: galgelignende oppstilling av tre spyd som overvunne soldater måtte gå gjennom som tegn på underkastelse
gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
: gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
5 om forhold i Romerriket: galgelignende oppstilling av tre spyd som overvunne soldater måtte gå gjennom som tegn på underkastelse
gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret
: gå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiretgå under åket i overført betydning: på ydmykende måte innrømme at en er beseiret

 

Resultat pr. side  

Nynorskordboka

Ordet 'ÅKA' er ikkje eit oppslagsord i Nynorskordboka. Men kanskje du tenkjer på ei anna form av eit oppslagsord, sjå nedanfor:
 
           OppslagsordOrdbokartikkel
åk  
(åka) 
åk n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet åk
(norrøntok, samanheng med øyk)
1 tverrtre til å leggje over akslene og bere med; vass-sele, byrdetre; òg: gaffelforma treramme i seletøy til trekkdyr, særleg oksar; ofte i overført tyding: tvang, trældom
folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
: folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
1 tverrtre til å leggje over akslene og bere med; vass-sele, byrdetre; òg: gaffelforma treramme i seletøy til trekkdyr, særleg oksar; ofte i overført tyding: tvang, trældom
folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
: folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
2 underlag under trebru av neddrivne pålar samanbundne ovantil med bjelkar
2 underlag under trebru av neddrivne pålar samanbundne ovantil med bjelkar
3 i fysikk: ferromagnetisk materiale som det ikkje er viklingar kring, men som bind saman kjernane i ein magnetisk krins eller polane i ein elektrisk maskin
3 i fysikk: ferromagnetisk materiale som det ikkje er viklingar kring, men som bind saman kjernane i ein magnetisk krins eller polane i ein elektrisk maskin
4 om forhold i Romarriket: galgeforma oppstilling av tre spyd som ein overvunnen fiende måtte gå under (som teikn på underkasting)
4 om forhold i Romarriket: galgeforma oppstilling av tre spyd som ein overvunnen fiende måtte gå under (som teikn på underkasting)
1 tverrtre til å leggje over akslene og bere med; vass-sele, byrdetre; òg: gaffelforma treramme i seletøy til trekkdyr, særleg oksar; ofte i overført tyding: tvang, trældom
folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
: folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
1 tverrtre til å leggje over akslene og bere med; vass-sele, byrdetre; òg: gaffelforma treramme i seletøy til trekkdyr, særleg oksar; ofte i overført tyding: tvang, trældom
folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
: folket levde framleis under det framande åketfolket levde framleis under det framande åket
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
// tungt, langdrygt arbeid; strev
det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
: det er eit åk med så mykje krøter å stelledet er eit åk med så mykje krøter å stelle
2 underlag under trebru av neddrivne pålar samanbundne ovantil med bjelkar
2 underlag under trebru av neddrivne pålar samanbundne ovantil med bjelkar
3 i fysikk: ferromagnetisk materiale som det ikkje er viklingar kring, men som bind saman kjernane i ein magnetisk krins eller polane i ein elektrisk maskin
3 i fysikk: ferromagnetisk materiale som det ikkje er viklingar kring, men som bind saman kjernane i ein magnetisk krins eller polane i ein elektrisk maskin
4 om forhold i Romarriket: galgeforma oppstilling av tre spyd som ein overvunnen fiende måtte gå under (som teikn på underkasting)
4 om forhold i Romarriket: galgeforma oppstilling av tre spyd som ein overvunnen fiende måtte gå under (som teikn på underkasting)

 

Resultat pr. side