Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Dette er en oppgradert versjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Visningsformatet er endret for å få en bedre visning for brukere av nettbrett og mobiltelefoner. I tillegg er det gjort endringer som skal bedre ytelsen. Ellers er ikke funksjonaliteten endret.
Vennligst meld fra til ordbokene@uib.no dersom du opplever problemer eller har andre synspunkter på endringen.
Dette er ein oppgradert versjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka. Visingsformatet er endra for å få ei betre vising for brukarar av nettbrett og mobiltelefonar. I tillegg er det gjort endringar som skal betre ytinga. Elles er ikkje funksjonaliteten endra.
Ver venleg å melde frå til ordbokene@uib.no dersom du opplever problem eller har andre synspunkt på endringa.