Søk i Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Enkelt søk

Avansert søk:

bøyingsformer

fritekst

oppslagsord

uten/utan aksent

med aksent

norsk alfabet

ae, oe, aa for æ, ø og å

XML-entitet for æ, ø og å

vanlig søk

regulært uttrykk

Mobilordbok
Fra og med 7. juli 2017 kan du prøve ut appen Ordbøkene til din mobiltelefon. Appen er gratis og gir tilgang til Bokmålsordboka og Nynorskordboka på samme måte som nettversjonen. Den kan også benyttes når man ikke har nettilgang.
Appen Ordbøkene er utviklet for iOS og Android, og kan lastes ned fra App Store eller Play Store.
Vi gjør oppmerksom på at dette er en betaversjon som fremdeles er under uttesting. Feil og mangler kan derfor forekomme. Endelig versjon vil lanseres medio august 2017.
Mobilordbok
Frå og med 7. juli 2017 kan du prøve ut appen Ordbøkene til mobiltelefonen din. Appen er gratis og gjev tilgjenge til Nynorskordboka og Bokmålsordboka på same måte som nettversjonen. Han kan òg nyttast når ein ikkje har tilgjenge til nettet.
Appen Ordbøkene er utvikla for iOS og Android, og kan lastast ned frå App Store eller Play Store.
Vi gjer merksam på at dette er ein betaversjon som framleis er under uttesting. Ein vil derfor kunne finne feil og manglar. Endeleg versjon vil bli lansert medio august 2017.