Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
vy m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vy
(fra fr. av voir 'se') utsyn, oversikt, oversyn
en mann med store vyer om framtidenen mann med store vyer om framtiden
: en mann med store vyer om framtidenen mann med store vyer om framtiden
utsyn, oversikt, oversyn
en mann med store vyer om framtidenen mann med store vyer om framtiden
: en mann med store vyer om framtidenen mann med store vyer om framtiden

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
vy m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet vy
(frå fr. av voir 'sjå') utsyn; overblikk, oversyn; perspektiv
ein mann med store vyar for framtidaein mann med store vyar for framtida
: ein mann med store vyar for framtidaein mann med store vyar for framtida
utsyn; overblikk, oversyn; perspektiv
ein mann med store vyar for framtidaein mann med store vyar for framtida
: ein mann med store vyar for framtidaein mann med store vyar for framtida

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no