Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Ordet 'veida' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
veide  
(veida) 
I veide n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet veide
(jamfør norr. veiðr) jakt (II,1), veiding jakt (II,1), veiding
veide  
(veida) 
II veide v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet veide
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet veide
(norr. veiða) drive jakt, jakte
v- reinv- rein / være ute og v-være ute og v-
: v- reinv- rein / være ute og v-være ute og v-
drive jakt, jakte
v- reinv- rein / være ute og v-være ute og v-
: v- reinv- rein / være ute og v-være ute og v-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II veide verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet veide
(norr. veiða) fange, felle (vilt); jakte (1)
veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide
: veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide
fange, felle (vilt); jakte (1)
veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide
: veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no