Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Ordet 'veida' er ikke et oppslagsord i Bokmålsordboka. Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor:
 
       OppslagsordOrdbokartikkel
veide  
(veida) 
I veide n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet veide
(jamfør norr. veiðr) jakt (II,1), veiding jakt (II,1), veiding
veide  
(veida) 
II veide v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet veide
, v3
I dette vinduet skal du finne tabell v3 for oppslagsordet veide
(norr. veiða) drive jakt, jakte
være ute og veidevære ute og veide / veide reinveide rein
: være ute og veidevære ute og veide / veide reinveide rein
drive jakt, jakte
være ute og veidevære ute og veide / veide reinveide rein
: være ute og veidevære ute og veide / veide reinveide rein

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
II veide verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet veide
(norr. veiða) fange, felle (vilt); jakte (1)
veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide
: veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide
fange, felle (vilt); jakte (1)
veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide
: veide reinveide rein / vere ute og veidevere ute og veide

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.