Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I ange m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ange
(norr. angi) (god) lukt
vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
: vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
(god) lukt
vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
: vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
anledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet anledning
(av foreldet anlede 'lede, føre til noe')
1 høve, gunstig tidspunkt
gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
: gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
1 høve, gunstig tidspunkt
gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
: gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
2 gunstig vilkår (for)
anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
: anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
2 gunstig vilkår (for)
anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
: anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
3 (tidspunkt for en) begivenhet
sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
: sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
3 (tidspunkt for en) begivenhet
sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
: sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
: gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
: gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
1 høve, gunstig tidspunkt
gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
: gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
1 høve, gunstig tidspunkt
gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
: gi en anledning til noegi en anledning til noe / ved første anledningved første anledning / jeg skal gjøre det ved anledningjeg skal gjøre det ved anledning / stikk innom hvis du får anledningstikk innom hvis du får anledning / la en anledning gå fra segla en anledning gå fra seg / hvis anledningen byr seghvis anledningen byr seg / benytte anledningenbenytte anledningen / en gyllen anledningen gyllen anledning / en enestående anledningen enestående anledning
2 gunstig vilkår (for)
anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
: anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
2 gunstig vilkår (for)
anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
: anledning til å gjøre noeanledning til å gjøre noe / det blir rikelig anledning til friluftslivdet blir rikelig anledning til friluftsliv
3 (tidspunkt for en) begivenhet
sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
: sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
3 (tidspunkt for en) begivenhet
sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
: sangen ble laget for anledningensangen ble laget for anledningen / et antrekk som passer til alle anledningeret antrekk som passer til alle anledninger / ved andre, senere, tidligere anledningerved andre, senere, tidligere anledninger / ved høytidelige, spesielle anledningerved høytidelige, spesielle anledninger
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
: gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
: gratulasjoner i anledning dagengratulasjoner i anledning dagen / i sakens anledningi sakens anledning / i anledning (av) vår datters bryllupi anledning (av) vår datters bryllup / i den anledningi den anledning
atom|alder m3
I dette vinduet skal du finne tabell m3 for oppslagsordet atomalder
i bestemt form : navn på vår egen tidsalder etter at atomenergien ble tatt i bruk i bestemt form : navn på vår egen tidsalder etter at atomenergien ble tatt i bruk
betegnende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet betegnende
1 rammende, treffende
en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
: en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
1 rammende, treffende
en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
: en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
2 karakteristisk
betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
: betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
2 karakteristisk
betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
: betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
1 rammende, treffende
en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
: en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
1 rammende, treffende
en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
: en betegnende bemerkning, beskrivelseen betegnende bemerkning, beskrivelse
2 karakteristisk
betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
: betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
2 karakteristisk
betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
: betegnende nokbetegnende nok / tankegangen er betegnende for vår tidtankegangen er betegnende for vår tid
I bløyte m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet bløyte
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet bløyte
(norr. bleyta, av blautr) væte (I); gjennomvåt grunn
rotbløyte, vårbløyterotbløyte, vårbløyte
: rotbløyte, vårbløyterotbløyte, vårbløyte
væte (I); gjennomvåt grunn
rotbløyte, vårbløyterotbløyte, vårbløyte
: rotbløyte, vårbløyterotbløyte, vårbløyte

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anakreontisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet anakreontisk
(av Anakreon, gresk diktar)
anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
: anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
: anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
I ange m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ange
(norr. angi; samanheng  med I and) (god)lukt
vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
: vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
(god)lukt
vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
: vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
atom|alder m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet atomalder
i bunden form eintal: namn på vår eigen tidsalder etter at atomenergien er teken i bruk i bunden form eintal: namn på vår eigen tidsalder etter at atomenergien er teken i bruk
II blom m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blom
; el I blome m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blome
(norr. blóm n, blómi)
1 blomster (1 og 2)
1 blomster (1 og 2)
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
1 blomster (1 og 2)
1 blomster (1 og 2)
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
bod n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bod
(norr. boð; samanheng  med II by)
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.