Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I ange m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ange
(norr. angi) (god) lukt
vår med a- av sevje og moldvår med a- av sevje og mold
: vår med a- av sevje og moldvår med a- av sevje og mold
(god) lukt
vår med a- av sevje og moldvår med a- av sevje og mold
: vår med a- av sevje og moldvår med a- av sevje og mold
anledning m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet anledning
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet anledning
(av foreldet anlede 'lede, føre til noe')
1 høve, gunstig tidspunkt
en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
: en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
1 høve, gunstig tidspunkt
en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
: en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
2 gunstig vilkår (for)
det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
: det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
2 gunstig vilkår (for)
det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
: det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
3 (tidspunkt for en) begivenhet
ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
: ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
3 (tidspunkt for en) begivenhet
ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
: ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
: i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
: i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
1 høve, gunstig tidspunkt
en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
: en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
1 høve, gunstig tidspunkt
en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
: en enestående a-en enestående a- / en gyllen a-en gyllen a- / benytte a-enbenytte a-en / hvis a-en byr seghvis a-en byr seg / la en a- gå fra segla en a- gå fra seg / stikk innom hvis du får a-stikk innom hvis du får a- / jeg skal gjøre det ved a-jeg skal gjøre det ved a- / ved første a-ved første a- / gi en a- til noegi en a- til noe
2 gunstig vilkår (for)
det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
: det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
2 gunstig vilkår (for)
det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
: det blir rikelig a- til friluftslivdet blir rikelig a- til friluftsliv / få a- til å gjøre noefå a- til å gjøre noe
3 (tidspunkt for en) begivenhet
ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
: ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
3 (tidspunkt for en) begivenhet
ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
: ved høytidelige, spesielle a-erved høytidelige, spesielle a-er / ved andre, senere, tidligere a-erved andre, senere, tidligere a-er / et antrekk som passer til alle a-eret antrekk som passer til alle a-er / sangen ble laget for a-ensangen ble laget for a-en
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
: i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
4 grunn (I,7), foranledning, forbindelse
i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
: i den a-i den a- / i a- (av) vår datters bryllupi a- (av) vår datters bryllup / i sakens a-i sakens a- / gratulasjoner i a- dagengratulasjoner i a- dagen
atom|alder m3
I dette vinduet skal du finne tabell m3 for oppslagsordet atomalder
i bestemt form : navn på vår egen tidsalder etter at atomenergien ble tatt i bruk i bestemt form : navn på vår egen tidsalder etter at atomenergien ble tatt i bruk
betegnende a3
I dette vinduet skal du finne tabell a3 for oppslagsordet betegnende
1 rammende, treffende
en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
: en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
1 rammende, treffende
en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
: en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
2 karakteristisk
tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
: tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
2 karakteristisk
tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
: tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
1 rammende, treffende
en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
: en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
1 rammende, treffende
en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
: en b- bemerkning, beskrivelseen b- bemerkning, beskrivelse
2 karakteristisk
tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
: tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
2 karakteristisk
tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
: tankegangen er b- for vår tidtankegangen er b- for vår tid / b- nokb- nok
brukelig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet brukelig
1 som kan brukes, formålstjenlig
1 som kan brukes, formålstjenlig
2 i jus:
b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
: b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
2 i jus:
b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
: b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
3 vanlig, alminnelig
det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
: det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
3 vanlig, alminnelig
det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
: det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
1 som kan brukes, formålstjenlig
1 som kan brukes, formålstjenlig
2 i jus:
b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
: b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
2 i jus:
b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
: b- pant, jf brukelighetb- pant, jf brukelighet
3 vanlig, alminnelig
det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
: det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
3 vanlig, alminnelig
det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie
: det er b- å takke for segdet er b- å takke for seg / det er lite b- i vår familiedet er lite b- i vår familie

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
anakreontisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet anakreontisk
(av Anakreon, gresk diktar)
anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
: anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
: anakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og songanakreontisk lyrikk, poesi lyrikk om kjærleik, kvinner, vin, vår og song
I ange m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet ange
(norr. angi; samanheng  med I and) (god)lukt
vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
: vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
(god)lukt
vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
: vår med ange av sevje og moldvår med ange av sevje og mold
atom|alder m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet atomalder
i bunden form eintal: namn på vår eigen tidsalder etter at atomenergien er teken i bruk i bunden form eintal: namn på vår eigen tidsalder etter at atomenergien er teken i bruk
II blom m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blom
; el I blome m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet blome
(norr. blóm n, blómi)
1 blomster (1 og 2)
1 blomster (1 og 2)
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
1 blomster (1 og 2)
1 blomster (1 og 2)
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
2 bløming
stå i blomstå i blom
: stå i blomstå i blom
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
slå ut i full blom utfalde seg i full mon etter føresetnadene utfalde seg i full mon etter føresetnadene
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
3 særleg i bunden form eintal: det beste, gjævaste eller venaste (av noko)
samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
: samle blomen av ungdomen vårsamle blomen av ungdomen vår / ein blom av ei kvinneein blom av ei kvinne
bod n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet bod
(norr. boð; samanheng  med II by)
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
1 tilbod, tilbode vilkår
gje bod på nokogje bod på noko
: gje bod på nokogje bod på noko
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
2 tidend, bodskap, melding
sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
: sende bod (etter noko(n))sende bod (etter noko(n)) / få eit tungt bodfå eit tungt bod / teikn som ber bod om vår dvs varslar vårenteikn som ber bod om vår dvs varslar våren
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
3 påbod; føresegn
dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
: dei ti bodadei ti boda / følgje dei boda som er gjevnefølgje dei boda som er gjevne
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
4 person som ber fram ei melding eller som ber rundt brev, varer o l
postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane
: postbodpostbod / vere eit bod for ein annanvere eit bod for ein annan / sende eit bod med rekninganesende eit bod med rekningane

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no