Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
under|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet underfull
(av I under)
1 overnaturlig, mirakuløs
på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
: på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
1 overnaturlig, mirakuløs
på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
: på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
2 herlig, vidunderlig
Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
: Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
2 herlig, vidunderlig
Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
: Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
1 overnaturlig, mirakuløs
på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
: på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
1 overnaturlig, mirakuløs
på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
: på en underfull måtepå en underfull måte / en underfull verdenen underfull verden
2 herlig, vidunderlig
Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
: Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
2 herlig, vidunderlig
Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk
: Guds underfulle skaperverkGuds underfulle skaperverk

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
under|full a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet underfull
(delvis etter tysk )
1 full av under (I,1); overnaturleg; mirakuløs
ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
: ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
1 full av under (I,1); overnaturleg; mirakuløs
ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
: ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
2 herleg (I), vedunderleg
Guds underfulle verkGuds underfulle verk
: Guds underfulle verkGuds underfulle verk
2 herleg (I), vedunderleg
Guds underfulle verkGuds underfulle verk
: Guds underfulle verkGuds underfulle verk
1 full av under (I,1); overnaturleg; mirakuløs
ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
: ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
1 full av under (I,1); overnaturleg; mirakuløs
ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
: ei underfull verdei underfull verd / på underfull måtepå underfull måte
2 herleg (I), vedunderleg
Guds underfulle verkGuds underfulle verk
: Guds underfulle verkGuds underfulle verk
2 herleg (I), vedunderleg
Guds underfulle verkGuds underfulle verk
: Guds underfulle verkGuds underfulle verk

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no