Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I tunge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tunge
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet tunge
(norr. tunga femininum, beslektet med lat. lingva 'tunge, språk'; jamfør lingvistikk, i betydning 4 også forklart som norrønt þunga 'tyngde, det som er tungt')
1 beinløst, muskuløst organ i munnhulen hos mennesker og dyr
rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
: rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
1 beinløst, muskuløst organ i munnhulen hos mennesker og dyr
rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
: rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
2 språk, tungemål
tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
: tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
2 språk, tungemål
tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
: tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
3 noe som har form som en tunge (I,1)
kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
: kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
3 noe som har form som en tunge (I,1)
kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
: kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
4 i forbindelsen
være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
: være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
4 i forbindelsen
være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
: være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
1 beinløst, muskuløst organ i munnhulen hos mennesker og dyr
rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
: rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
1 beinløst, muskuløst organ i munnhulen hos mennesker og dyr
rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
: rekke t- til enrekke t- til en / smørbrød med t- (f eks av storfe)smørbrød med t- (f eks av storfe) / bite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrerbite seg i tunga uttrykk for at en har sagt noe en angrer / som å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressantsom å stikke tunga ut av vinduet lite givende, uinteressant / holde tunga rett i munnen konsentrere segholde tunga rett i munnen konsentrere seg / holde tann for t- tieholde tann for t- tie / jeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si detjeg hadde det, det lå meg på tunga husket det nesten, var nær ved å si det / onde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på enonde t-r sier at ... folk som sladrer og lyver på en / ha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe påha en skarp, giftig t- sterkt ironiserende el. spydig måte å si noe på
2 språk, tungemål
tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
: tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
2 språk, tungemål
tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
: tale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørernetale i t-r under ekstase tale lyder el. et fremmed språk som må tolkes for tilhørerne
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
// arkaiserende:
dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
: dansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderendansk t- (norr dǫnsk tunga) fellesbetegnelse på dansk, islandsk, norsk og svensk i middelalderen
3 noe som har form som en tunge (I,1)
kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
: kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
3 noe som har form som en tunge (I,1)
kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
: kjolen var utstyrt med t-r i halslinningenkjolen var utstyrt med t-r i halslinningen / t- i en pens bevegelig skinnedel i sporvekslert- i en pens bevegelig skinnedel i sporveksler / landt-, bret-, ildt-, tirilt-landt-, bret-, ildt-, tirilt-
4 i forbindelsen
være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
: være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
4 i forbindelsen
være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
: være t-n på vektskålen gjøre utslagetvære t-n på vektskålen gjøre utslaget
II tunge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tunge
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet tunge
flyndrefisken Solea solea flyndrefisken Solea solea

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I tunge f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet tunge
(norr. tunga, samanheng  med lat. lingua 'tunge, språk')
1 beinlaust, muskuløst organ i munnhola hos menneske og dyr
sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
: sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
//
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod //
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg //
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko)
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) //
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
1 beinlaust, muskuløst organ i munnhola hos menneske og dyr
sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
: sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
//
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod //
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg //
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko)
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) //
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
2 språk, tungemål
framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
: framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
//
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
2 språk, tungemål
framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
: framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
//
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
3 noko som liknar ei tunge (I,1)
bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
: bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
// visar på vektskål
// visar på vektskål
//
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
3 noko som liknar ei tunge (I,1)
bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
: bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
// visar på vektskål
// visar på vektskål
//
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
4 flyndrefisken Solea solea
4 flyndrefisken Solea solea
1 beinlaust, muskuløst organ i munnhola hos menneske og dyr
sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
: sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
//
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod //
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg //
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko)
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) //
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
1 beinlaust, muskuløst organ i munnhola hos menneske og dyr
sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
: sleikje med tungasleikje med tunga / (kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar(kunne ha) bite seg i tunga til dømes med det same ein har sagt noko ein angrar
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// på eller av dyr, m a som matrett:
torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
: torsketungetorsketunge / smørbrød med tunge til dømes av storfesmørbrød med tunge til dømes av storfe
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
// om tunga som talereiskap:
eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
: eg vil ikkje ta ordet på tungaeg vil ikkje ta ordet på tunga / ha skarp tungeha skarp tunge / tøyme tunga sitøyme tunga si / vonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte einvonde tunger (seier at ...) folk som sladrar og vil sverte ein
//
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod
rette tunge strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod strekkje ut tunga som uttrykk for vanvørdnad el. hovmod //
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg
halde tunga beint i munnen konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg konsentrere seg for å halde jamvekta, passa på at alt går rett føre seg //
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko)
ha på tunga hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) hugsar (noko) nesten, skulle til å seie (noko) //
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
tale med to tunger seie snart det eine, snart det andre seie snart det eine, snart det andre
2 språk, tungemål
framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
: framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
//
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
2 språk, tungemål
framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
: framand tungeframand tunge / norsk tungenorsk tunge / dansk tunge nordisk språk i mellomalderendansk tunge nordisk språk i mellomalderen
//
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
tale i tunger under ekstase tale språk ein ikkje har lært under ekstase tale språk ein ikkje har lært
3 noko som liknar ei tunge (I,1)
bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
: bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
// visar på vektskål
// visar på vektskål
//
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
3 noko som liknar ei tunge (I,1)
bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
: bretungebretunge / eldtungeeldtunge / landtungelandtunge / tiriltungetiriltunge / breen endar i ei tunge nedover dalenbreen endar i ei tunge nedover dalen / kjolen hadde tunger i halslinningakjolen hadde tunger i halslinninga / tunge i ein pens rørleg skjenedel i sporvekseltunge i ein pens rørleg skjenedel i sporveksel / tungene på bekarentungene på bekaren / tunga i kilenotatunga i kilenota
// visar på vektskål
// visar på vektskål
//
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
tunga på vektskåla det som kan avgjera ei sak det som kan avgjera ei sak
4 flyndrefisken Solea solea
4 flyndrefisken Solea solea
II tunge m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet tunge
(norr. þungi; av tung)
1 tyngd (I), vekt
ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
: ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
1 tyngd (I), vekt
ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
: ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
2 tyngsel, press (II); sut
kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
: kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
2 tyngsel, press (II); sut
kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
: kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
3 svevntyngsel
kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
: kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
3 svevntyngsel
kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
: kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
4 i bunden form eintal: storparten, fleirtalet
tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
: tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
4 i bunden form eintal: storparten, fleirtalet
tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
: tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
1 tyngd (I), vekt
ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
: ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
1 tyngd (I), vekt
ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
: ein kilos tunge vekt på om lag 1 kgein kilos tunge vekt på om lag 1 kg
2 tyngsel, press (II); sut
kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
: kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
2 tyngsel, press (II); sut
kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
: kjenne slik tunge over segkjenne slik tunge over seg / bere på ein tungebere på ein tunge
3 svevntyngsel
kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
: kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
3 svevntyngsel
kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
: kjenne ein tunge bli søvnigkjenne ein tunge bli søvnig
4 i bunden form eintal: storparten, fleirtalet
tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
: tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
4 i bunden form eintal: storparten, fleirtalet
tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord
: tungen av folkettungen av folket / meste tungen er no gjordmeste tungen er no gjord

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no