Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'traalar' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
III borde v1
I dette vinduet skal du finne tabell v1 for oppslagsordet borde
(norr. borða 'setje fram mat, ete'; av II bord)
1 leggje eit fartøy inntil eit anna og gå om bord i det; entre
kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
: kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
1 leggje eit fartøy inntil eit anna og gå om bord i det; entre
kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
: kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
2 bordkle
2 bordkle
1 leggje eit fartøy inntil eit anna og gå om bord i det; entre
kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
: kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
1 leggje eit fartøy inntil eit anna og gå om bord i det; entre
kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
: kystvakta borda ein trålar i den trålfrie sonakystvakta borda ein trålar i den trålfrie sona
2 bordkle
2 bordkle
fabrikk|trålar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet fabrikktrålar
1 trålar som er fabrikkskip
1 trålar som er fabrikkskip
2 trålar som leverer fangsten til (ein bestemt) fabrikk
2 trålar som leverer fangsten til (ein bestemt) fabrikk
1 trålar som er fabrikkskip
1 trålar som er fabrikkskip
2 trålar som leverer fangsten til (ein bestemt) fabrikk
2 trålar som leverer fangsten til (ein bestemt) fabrikk
hekk|trålar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet hekktrålar
trålar der trålen blir utsett og innteken over hekken på skipet, til skilnad frå sidetrålar trålar der trålen blir utsett og innteken over hekken på skipet, til skilnad frå sidetrålar
reke|trålar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet reketrålar
farty som trålar etter reker farty som trålar etter reker
side|trålar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sidetrålar
trålarfarty som set og tek inn trålen frå sida, til skilnad frå hekktrålar trålarfarty som set og tek inn trålen frå sida, til skilnad frå hekktrålar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.