Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
temporal a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet temporal
1 som har med tid å gjøre
1 som har med tid å gjøre
2 i språkvitenskap: som har med tempus å gjøre
2 i språkvitenskap: som har med tempus å gjøre
3 som hører til tinningene
3 som hører til tinningene
1 som har med tid å gjøre
1 som har med tid å gjøre
2 i språkvitenskap: som har med tempus å gjøre
2 i språkvitenskap: som har med tempus å gjøre
3 som hører til tinningene
3 som hører til tinningene

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
temporal a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet temporal
(seinlat. temporalis av, lat. tempus 'tid')
1 som gjeld tid
1 som gjeld tid
2 i språkvitskap: som gjeld tempus
2 i språkvitskap: som gjeld tempus
3 i anatomi: som høyrer til tinningane
3 i anatomi: som høyrer til tinningane
1 som gjeld tid
1 som gjeld tid
2 i språkvitskap: som gjeld tempus
2 i språkvitskap: som gjeld tempus
3 i anatomi: som høyrer til tinningane
3 i anatomi: som høyrer til tinningane

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.