Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sum m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet sum
(gjennom ty., l.ty., fra lat.; egentlig femininum av summus)
1 resultat som en får ved addisjon
det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
: det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
1 resultat som en får ved addisjon
det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
: det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
2 beløp
arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
: arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
2 beløp
arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
: arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
1 resultat som en får ved addisjon
det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
: det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
1 resultat som en får ved addisjon
det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
: det han sa, var i en sum at... sammenfattetdet han sa, var i en sum at... sammenfattet / disse faktorene vil i sum utgjøre samletdisse faktorene vil i sum utgjøre samlet / summen av all erfaring all erfaring til sammensummen av all erfaring all erfaring til sammen / summen av 4 og 2 er 6summen av 4 og 2 er 6
2 beløp
arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
: arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
2 beløp
arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
: arve en pen sumarve en pen sum / arbeidet kostet svære summerarbeidet kostet svære summer
II sum n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet sum
det å summe, summende lyd
høre summet av stemmerhøre summet av stemmer
: høre summet av stemmerhøre summet av stemmer
det å summe, summende lyd
høre summet av stemmerhøre summet av stemmer
: høre summet av stemmerhøre summet av stemmer

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sum m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet sum
(gjennom l.ty., ty., frå lat. eigenleg f av summus adjektiv 'høgast')
1 resultat som ein får når ein legg saman tal
summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
: summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
1 resultat som ein får når ein legg saman tal
summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
: summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
2 pengemengd
arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
: arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
2 pengemengd
arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
: arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
1 resultat som ein får når ein legg saman tal
summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
: summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
1 resultat som ein får når ein legg saman tal
summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
: summen av 2 pluss 4 er 6summen av 2 pluss 4 er 6 / summen av all røynsle all røynsle til samansummen av all røynsle all røynsle til saman / i samla sum til saman, samanlagdi samla sum til saman, samanlagd
2 pengemengd
arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
: arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
2 pengemengd
arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
: arbeidet kosta svære summararbeidet kosta svære summar / arve ein pen sumarve ein pen sum
II sum n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sum
det å symje
leggje på sumleggje på sum
: leggje på sumleggje på sum
det å symje
leggje på sumleggje på sum
: leggje på sumleggje på sum
III sum n.
I dette vinduet skal du finne tabell n. for oppslagsordet sum
det å summe (I)
høyre summet av røysterhøyre summet av røyster
: høyre summet av røysterhøyre summet av røyster
det å summe (I)
høyre summet av røysterhøyre summet av røyster
: høyre summet av røysterhøyre summet av røyster

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no