Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'song' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
song m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet song
(norr. sǫngr; av synge)
1 det å syngje
fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
: fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
1 det å syngje
fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
: fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
2 (einskilt) dikt, vers som det høyrer melodi til
stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
: stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
2 (einskilt) dikt, vers som det høyrer melodi til
stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
: stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
3 avdeling i eit diktverk
Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
: Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
3 avdeling i eit diktverk
Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
: Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
1 det å syngje
fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
: fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
1 det å syngje
fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
: fuglesongfuglesong / korsongkorsong / vere glad i song og musikkvere glad i song og musikk / undervise i songundervise i song
2 (einskilt) dikt, vers som det høyrer melodi til
stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
: stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
2 (einskilt) dikt, vers som det høyrer melodi til
stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
: stemme i ein glad songstemme i ein glad song / salmar og songarsalmar og songar
3 avdeling i eit diktverk
Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
: Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
3 avdeling i eit diktverk
Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar
: Iliaden har 24 songarIliaden har 24 songar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.