Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
skilt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet skilt
(fra l.ty.; egentlig samme ord som II skjold)
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
: veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
: veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
: veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
: veis-, trafikks-veis-, trafikks- / s- over døra til en forretnings- over døra til en forretning / reklames-reklames-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
// metallplate som bæres som legitimasjon
politis-politis-
: politis-politis-
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
skilt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skilt
(frå l.ty.; eigenleg sm o s II skjold)
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no