Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
skilt n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet skilt
(fra l.ty.; egentlig samme ord som II skjold)
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
: reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
: reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
: reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
1 plate, tavle med opplysning(er) eller reklame
reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
: reklameskiltreklameskilt / skilt over døra til en forretningskilt over døra til en forretning / veiskilt, trafikkskiltveiskilt, trafikkskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
// metallplate som bæres som legitimasjon
politiskiltpolitiskilt
: politiskiltpolitiskilt
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør
2 plate rundt nøkkelhull (og døråpner) på dør

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
skilt n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skilt
(frå l.ty.; eigenleg sm o s II skjold)
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
1 plate, tavle med reklame eller opplysning(ar)
reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
: reklameskiltreklameskilt / prøveskiltprøveskilt / trafikkskilttrafikkskilt / vegskiltvegskilt
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar
2 plate rundt nøkkelhol og døropnar

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.