Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I skap subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet skap
(norr. skap nøytrum) form, figur
være på skap som en snøplogvære på skap som en snøplog / være fin på skapvære fin på skap
: være på skap som en snøplogvære på skap som en snøplog / være fin på skapvære fin på skap
form, figur
være på skap som en snøplogvære på skap som en snøplog / være fin på skapvære fin på skap
: være på skap som en snøplogvære på skap som en snøplog / være fin på skapvære fin på skap
II skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skap
1 oppbevaringsmøbel, oppbevaringsrom (med hyller og dører)
framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
: framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
//
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
1 oppbevaringsmøbel, oppbevaringsrom (med hyller og dører)
framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
: framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
//
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
2 i overført betydning:
//
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
2 i overført betydning:
//
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
3 som førsteledd i sammensetninger : hemmelig, smug-, i ord som skapdranker, skaphomse
3 som førsteledd i sammensetninger : hemmelig, smug-, i ord som skapdranker, skaphomse
1 oppbevaringsmøbel, oppbevaringsrom (med hyller og dører)
framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
: framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
//
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
1 oppbevaringsmøbel, oppbevaringsrom (med hyller og dører)
framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
: framskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskapframskap, hjørneskap, klesskap, bokskap, pengeskap
//
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
bestemme hvor skapet skal stå være den som avgjør være den som avgjør
2 i overført betydning:
//
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
2 i overført betydning:
//
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
komme ut av skapet stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig stå åpent fram med noe en har holdt hemmelig
3 som førsteledd i sammensetninger : hemmelig, smug-, i ord som skapdranker, skaphomse
3 som førsteledd i sammensetninger : hemmelig, smug-, i ord som skapdranker, skaphomse

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skap
(norr. skap) ytre avgrensing av ein ting i rommet; form, figur
vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
: vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
ytre avgrensing av ein ting i rommet; form, figur
vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
: vere like i el. på skapvere like i el. på skap / vere på skap som ein snøplogvere på skap som ein snøplog
II skap n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skap
; el skåp n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet skåp
(m.no., frå l.ty. eigenleg 'noko som er forma med utskjering') lite (lagrings)rom, møbel eller liknande (med hyller og dører)
arkivskaparkivskap / bokskapbokskap / framskapframskap / hjørneskaphjørneskap / kjøleskapkjøleskap / klesskapklesskap / pengeskappengeskap / det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
: arkivskaparkivskap / bokskapbokskap / framskapframskap / hjørneskaphjørneskap / kjøleskapkjøleskap / klesskapklesskap / pengeskappengeskap / det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
lite (lagrings)rom, møbel eller liknande (med hyller og dører)
arkivskaparkivskap / bokskapbokskap / framskapframskap / hjørneskaphjørneskap / kjøleskapkjøleskap / klesskapklesskap / pengeskappengeskap / det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
: arkivskaparkivskap / bokskapbokskap / framskapframskap / hjørneskaphjørneskap / kjøleskapkjøleskap / klesskapklesskap / pengeskappengeskap / det var rikeleg med skap på soverommadet var rikeleg med skap på soveromma / gøyme ting i skuffer og skapgøyme ting i skuffer og skap
// i overført tyding:
// i overført tyding:
//
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt
kome ut av skapet stå ope fram med noko som ein før har løynt stå ope fram med noko som ein før har løynt

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.