Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sjakk|matt subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet sjakkmatt
(av I matt) om kongen i sjakkspill: som ikke lenger kan forsvares
være s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdigvære s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdig
: være s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdigvære s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdig
om kongen i sjakkspill: som ikke lenger kan forsvares
være s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdigvære s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdig
: være s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdigvære s- også: være i en håpløs situasjon, helt ferdig

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sjakk|matt subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet sjakkmatt
(av I matt) om kongen i sjakkspel: posisjon som ikkje lenger kan forsvarast
//
vere sjakkmatt òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig
vere sjakkmatt òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig
om kongen i sjakkspel: posisjon som ikkje lenger kan forsvarast
//
vere sjakkmatt òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig
vere sjakkmatt òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig òg: vere i ei vonlaus stode, heilt ferdig

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no