Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I si m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet si
(it.; se I do) durskalaens sjuende tone, ti (I) durskalaens sjuende tone, ti (I)
II si subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet si
(samme ord som side) i uttrykket
på si utenom, i tilleggpå si utenom, i tillegg / gjøre noe på sigjøre noe på si / ha en unge på si utenom ekteskapha en unge på si utenom ekteskap
: på si utenom, i tilleggpå si utenom, i tillegg / gjøre noe på sigjøre noe på si / ha en unge på si utenom ekteskapha en unge på si utenom ekteskap
i uttrykket
på si utenom, i tilleggpå si utenom, i tillegg / gjøre noe på sigjøre noe på si / ha en unge på si utenom ekteskapha en unge på si utenom ekteskap
: på si utenom, i tilleggpå si utenom, i tillegg / gjøre noe på sigjøre noe på si / ha en unge på si utenom ekteskapha en unge på si utenom ekteskap
III si verb
I dette vinduet skal du finne tabell v. for oppslagsordet si
(norr. segja)
1 ytre (III), uttale (II)
sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
: sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
1 ytre (III), uttale (II)
sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
: sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
2 gi lyd
kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
2 gi lyd
kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
3 erklære, hevde
si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
: si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
3 erklære, hevde
si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
: si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
4 fortelle, meddele, varsle
folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
: folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
4 fortelle, meddele, varsle
folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
: folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
5 påby, befale
gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
: gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
5 påby, befale
gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
: gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
6 bety
hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
: hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
6 bety
hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
: hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
1 ytre (III), uttale (II)
sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
: sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
1 ytre (III), uttale (II)
sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
: sa du noe?sa du noe? / si takk, god nattsi takk, god natt / si ja, nei være enig, uenigsi ja, nei være enig, uenig / kort sagt med få ordkort sagt med få ord / lettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut tillettere sagt enn gjort vanskeligere å utføre enn det ser ut til / han kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykkethan kan virkelig få sagt det finne det rette uttrykket / om jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slikom jeg så må si om jeg kan uttrykke meg slik / så å si nesten, praktisk taltså å si nesten, praktisk talt
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
// lyde (I,3)
som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
: som ordtaket siersom ordtaket sier / for å si det med Ibsen for å sitere Ibsenfor å si det med Ibsen for å sitere Ibsen / du sier noe du er inne på noedu sier noe du er inne på noe / jeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klarjeg sier ikke mer betydningen av det jeg alt har sagt, er klar
2 gi lyd
kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
2 gi lyd
kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
: kua sier møkua sier mø / pang! sa detpang! sa det
3 erklære, hevde
si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
: si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
3 erklære, hevde
si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
: si det en menersi det en mener / forfatteren sier i boka si at...forfatteren sier i boka si at... / hva sier du til det?hva sier du til det? / hva vil folk si om dethva vil folk si om det / si opp avisen avbestillesi opp avisen avbestille / som sagt, så gjortsom sagt, så gjort / si seg enig med ensi seg enig med en / ja, det kan du si el. du kan så si det har du rett ija, det kan du si el. du kan så si det har du rett i / si noen imotsi noen imot / si noe om noe kritiseresi noe om noe kritisere / ha noe å si på noe utsette på, kritisereha noe å si på noe utsette på, kritisere / det sier seg selv det er innlysendedet sier seg selv det er innlysende / det er ikke sagt det er ikke sikkertdet er ikke sagt det er ikke sikkert / jeg kan ikke si jeg liker dettejeg kan ikke si jeg liker dette / prisen må sies å være lavprisen må sies å være lav / prisen er, sier og skriver, 10 krprisen er, sier og skriver, 10 kr
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
// avtale (II), fastsette
vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
: vi sier 150 kr for arbeidetvi sier 150 kr for arbeidet / vel, da sier vi det slikvel, da sier vi det slik
4 fortelle, meddele, varsle
folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
: folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
4 fortelle, meddele, varsle
folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
: folk sier han drikkerfolk sier han drikker / si meg, hva synes du?si meg, hva synes du? / ikke si det til noenikke si det til noen / jeg skal si han kom fort han kom virkelig fortjeg skal si han kom fort han kom virkelig fort / den formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for megden formen for kunst sier meg ingenting gir meg ikke noe, betyr ingenting for meg / si det med blomstersi det med blomster / si fra, si til når jeg skal kommesi fra, si til når jeg skal komme / hunden sier fra når den vil ha mathunden sier fra når den vil ha mat
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// i passiv :
det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
: det sies at de skal skillesdet sies at de skal skilles / hun sies å være uvanlig dyktighun sies å være uvanlig dyktig
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
// spå, forutsi
det gikk som han sadet gikk som han sa
: det gikk som han sadet gikk som han sa
5 påby, befale
gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
: gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
5 påby, befale
gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
: gjør som jeg sier!gjør som jeg sier!
6 bety
hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
: hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
6 bety
hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr
: hva skal dette si?hva skal dette si? / (ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse(ikke) ha noe å si (ikke) ha betydning, innflytelse / vil det si at du er uenig?vil det si at du er uenig? / det vil si det betyrdet vil si det betyr

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I si m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet si
(it.; sjå I do) i musikk: ti (I) i musikk: ti (I)
II si n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet si
(sm o s førsteleddet i norr. sí-þráðr 'drev')
1 trevlar, trådar av tauverk nytta til drev
1 trevlar, trådar av tauverk nytta til drev
2 laus tråd av kuhår (og ull) nytta til drev
2 laus tråd av kuhår (og ull) nytta til drev
1 trevlar, trådar av tauverk nytta til drev
1 trevlar, trådar av tauverk nytta til drev
2 laus tråd av kuhår (og ull) nytta til drev
2 laus tråd av kuhår (og ull) nytta til drev
III si subst.
I dette vinduet skal du finne tabell subst. for oppslagsordet si
(sm o s side) i uttrykk
//
på si utanom, i tillegg utanom, i tillegg
på si utanom, i tillegg utanom, i tillegg
i uttrykk
//
på si utanom, i tillegg utanom, i tillegg
på si utanom, i tillegg utanom, i tillegg

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no