Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sete n2
I dette vinduet skal du finne tabell n2 for oppslagsordet sete
(norr. sæti; beslektet med sitte)
1 plass til å sitte på
s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
: s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
1 plass til å sitte på
s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
: s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
2 det å sitte som medlem av en forsamling eller lignende
ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
: ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
2 det å sitte som medlem av en forsamling eller lignende
ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
: ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
3 oppholdssted, residens
hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
: hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
3 oppholdssted, residens
hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
: hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
4 bak (I), ende (I,2)
være øm i s-tvære øm i s-t
: være øm i s-tvære øm i s-t
4 bak (I), ende (I,2)
være øm i s-tvære øm i s-t
: være øm i s-tvære øm i s-t
1 plass til å sitte på
s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
: s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
1 plass til å sitte på
s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
: s-t på en stols-t på en stol / en buss med 40 s-ren buss med 40 s-r / sykkels-, høys-sykkels-, høys-
2 det å sitte som medlem av en forsamling eller lignende
ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
: ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
2 det å sitte som medlem av en forsamling eller lignende
ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
: ta, ha s- i regjeringenta, ha s- i regjeringen
3 oppholdssted, residens
hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
: hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
3 oppholdssted, residens
hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
: hovedstaden er s- for konge, regjering og stortinghovedstaden er s- for konge, regjering og storting
4 bak (I), ende (I,2)
være øm i s-tvære øm i s-t
: være øm i s-tvære øm i s-t
4 bak (I), ende (I,2)
være øm i s-tvære øm i s-t
: være øm i s-tvære øm i s-t

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
I sete f2
I dette vinduet skal du finne tabell f2 for oppslagsordet sete
(norr. seta; av sitje)
1 det å sitje, sitjing
kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
: kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
1 det å sitje, sitjing
kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
: kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
2 merke etter der ein har sete
det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
: det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
2 merke etter der ein har sete
det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
: det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
1 det å sitje, sitjing
kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
: kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
1 det å sitje, sitjing
kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
: kveldsetekveldsete / det vart ikkje lange setadet vart ikkje lange seta
2 merke etter der ein har sete
det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
: det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
2 merke etter der ein har sete
det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
: det syner seta etter henne i grasetdet syner seta etter henne i graset
II sete m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet sete
(norr. -seti; av sitje)
1 bak (I,2), ende (I), sess
sår i setensår i seten
: sår i setensår i seten
1 bak (I,2), ende (I), sess
sår i setensår i seten
: sår i setensår i seten
2 berghylle, pall
2 berghylle, pall
1 bak (I,2), ende (I), sess
sår i setensår i seten
: sår i setensår i seten
1 bak (I,2), ende (I), sess
sår i setensår i seten
: sår i setensår i seten
2 berghylle, pall
2 berghylle, pall
III sete n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sete
(norr. sæti; av sitje)
1 plass til å sitje på; (del av ein) sitjeplass
sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
: sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
1 plass til å sitje på; (del av ein) sitjeplass
sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
: sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
2 det å sitje som medlem av ei forsamling o l
ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
: ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
2 det å sitje som medlem av ei forsamling o l
ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
: ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
3 tilhelde, residens
hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
: hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
3 tilhelde, residens
hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
: hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
4 sete (II,1)
4 sete (II,1)
1 plass til å sitje på; (del av ein) sitjeplass
sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
: sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
1 plass til å sitje på; (del av ein) sitjeplass
sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
: sete på ein stol, sykkelsete på ein stol, sykkel / ein buss med 40 seteein buss med 40 sete
2 det å sitje som medlem av ei forsamling o l
ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
: ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
2 det å sitje som medlem av ei forsamling o l
ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
: ha, ta sete i rettenha, ta sete i retten
3 tilhelde, residens
hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
: hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
3 tilhelde, residens
hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
: hovudstaden er sete for dei øvste styresmaktenehovudstaden er sete for dei øvste styresmaktene
4 sete (II,1)
4 sete (II,1)

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no