Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sakrament n3
I dette vinduet skal du finne tabell n3 for oppslagsordet sakrament
(fra lat. av sacrare 'hellige, innvie') hellig, rituell handling, nådemiddel som etter den kristne lære er innstiftet av Kristus, for eksempel dåp og nattverd hellig, rituell handling, nådemiddel som etter den kristne lære er innstiftet av Kristus, for eksempel dåp og nattverd

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
sakrament n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet sakrament
(frå lat. av sacrare 'helge, innvie') heilag, rituell handling, nådemiddel som etter den kristne læra er innsett av Kristus
dåp og nattverd høyrer til sakramentadåp og nattverd høyrer til sakramenta
: dåp og nattverd høyrer til sakramentadåp og nattverd høyrer til sakramenta
heilag, rituell handling, nådemiddel som etter den kristne læra er innsett av Kristus
dåp og nattverd høyrer til sakramentadåp og nattverd høyrer til sakramenta
: dåp og nattverd høyrer til sakramentadåp og nattverd høyrer til sakramenta

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no