Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
rass|hol n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet rasshol
(av norr. og dialektalt rass 'bakende, endetarmsåpning') endetarmsåpning; som skjellsord (ofte i formen -høl):
ditt fordømte rasshol!ditt fordømte rasshol!
: ditt fordømte rasshol!ditt fordømte rasshol!
endetarmsåpning; som skjellsord (ofte i formen -høl):
ditt fordømte rasshol!ditt fordømte rasshol!
: ditt fordømte rasshol!ditt fordømte rasshol!

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
rass|hòl n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet rasshòl
; el rass|hol n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet rasshol
(av I rass) endetarmsopning; òg brukt som skjellsord endetarmsopning; òg brukt som skjellsord

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no