Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
pause m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pause
(gjennom lat., fra gr. av pauein 'stanse')
1 midlertidig opphold, avbrekk, stopp
kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
: kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
1 midlertidig opphold, avbrekk, stopp
kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
: kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
2 i musikk (tegn som angir) det at én eller flere stemmer skal tie en bestemt tid
2 i musikk (tegn som angir) det at én eller flere stemmer skal tie en bestemt tid
1 midlertidig opphold, avbrekk, stopp
kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
: kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
1 midlertidig opphold, avbrekk, stopp
kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
: kunstpausekunstpause / taleren gjorde en pausetaleren gjorde en pause / i pausen mellom andre og tredje akti pausen mellom andre og tredje akt / laget gikk til pause med en ledelse på 2–0laget gikk til pause med en ledelse på 2–0 / unne seg, ta seg en pause stans, hvilunne seg, ta seg en pause stans, hvil / det ble en lengre pause i byggearbeidenedet ble en lengre pause i byggearbeidene
2 i musikk (tegn som angir) det at én eller flere stemmer skal tie en bestemt tid
2 i musikk (tegn som angir) det at én eller flere stemmer skal tie en bestemt tid

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
pause m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet pause
(opphavleg gr. pausis 'stans') avbrot, stans, stogg, mellombels opphald avbrot, stans, stogg, mellombels opphald

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no