Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
organisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet organisk
(fra gr.; se organ)
1 levende, som hører til dyre- eller planteriket
en planet uten o- liven planet uten o- liv
: en planet uten o- liven planet uten o- liv
1 levende, som hører til dyre- eller planteriket
en planet uten o- liven planet uten o- liv
: en planet uten o- liven planet uten o- liv
2 i kjemi: som inneholder karbonforbindelser
2 i kjemi: som inneholder karbonforbindelser
3 med. som gjelder et organ
o- sykdomo- sykdom
: o- sykdomo- sykdom
3 med. som gjelder et organ
o- sykdomo- sykdom
: o- sykdomo- sykdom
4 som har en indre, naturnødvendig sammenheng; harmonisk
forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
: forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
4 som har en indre, naturnødvendig sammenheng; harmonisk
forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
: forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
1 levende, som hører til dyre- eller planteriket
en planet uten o- liven planet uten o- liv
: en planet uten o- liven planet uten o- liv
1 levende, som hører til dyre- eller planteriket
en planet uten o- liven planet uten o- liv
: en planet uten o- liven planet uten o- liv
2 i kjemi: som inneholder karbonforbindelser
2 i kjemi: som inneholder karbonforbindelser
3 med. som gjelder et organ
o- sykdomo- sykdom
: o- sykdomo- sykdom
3 med. som gjelder et organ
o- sykdomo- sykdom
: o- sykdomo- sykdom
4 som har en indre, naturnødvendig sammenheng; harmonisk
forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
: forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
4 som har en indre, naturnødvendig sammenheng; harmonisk
forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele
: forfatterskapet danner et o- heleforfatterskapet danner et o- hele

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
organisk a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet organisk
(av organ)
1 som høyrer til dyre- eller planteriket; levande
det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
: det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
1 som høyrer til dyre- eller planteriket; levande
det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
: det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
2 i kjemi: som inneheld karbonsambinding(ar); jamfør uorganisk og fysikalsk
grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
: grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
2 i kjemi: som inneheld karbonsambinding(ar); jamfør uorganisk og fysikalsk
grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
: grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
3 i medisin: som gjeld eit organ (1)
organisk sjukdomorganisk sjukdom
: organisk sjukdomorganisk sjukdom
3 i medisin: som gjeld eit organ (1)
organisk sjukdomorganisk sjukdom
: organisk sjukdomorganisk sjukdom
4 som er ein harmonisk og naturleg del av ein større heilskap
ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
: ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
4 som er ein harmonisk og naturleg del av ein større heilskap
ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
: ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
1 som høyrer til dyre- eller planteriket; levande
det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
: det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
1 som høyrer til dyre- eller planteriket; levande
det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
: det finst ikkje organisk liv på planetendet finst ikkje organisk liv på planeten
2 i kjemi: som inneheld karbonsambinding(ar); jamfør uorganisk og fysikalsk
grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
: grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
2 i kjemi: som inneheld karbonsambinding(ar); jamfør uorganisk og fysikalsk
grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
: grunnkurs i organisk kjemigrunnkurs i organisk kjemi
3 i medisin: som gjeld eit organ (1)
organisk sjukdomorganisk sjukdom
: organisk sjukdomorganisk sjukdom
3 i medisin: som gjeld eit organ (1)
organisk sjukdomorganisk sjukdom
: organisk sjukdomorganisk sjukdom
4 som er ein harmonisk og naturleg del av ein større heilskap
ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
: ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
4 som er ein harmonisk og naturleg del av ein større heilskap
ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet
: ein organisk del av samfunnetein organisk del av samfunnet

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no