Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
nos m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet nos
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet nos
(norr. nǫs)
1 høyt, bratt framspringende fjell
1 høyt, bratt framspringende fjell
2 i dialekt: nese
2 i dialekt: nese
1 høyt, bratt framspringende fjell
1 høyt, bratt framspringende fjell
2 i dialekt: nese
2 i dialekt: nese

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
nos f.
I dette vinduet skal du finne tabell f. for oppslagsordet nos
(norr. nǫs; sm o s I nase)
1 nase (I)
1 nase (I)
2 bratt, framspringande høgd på eit fjell
2 bratt, framspringande høgd på eit fjell
1 nase (I)
1 nase (I)
2 bratt, framspringande høgd på eit fjell
2 bratt, framspringande høgd på eit fjell

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no