Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
monden a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet monden
(gjennom fr., fra lat. mundanus 'verdensborger', av mundus 'verden') flott (IV), verdensmessig, elegant, fasjonabel
et m-t hotellet m-t hotell / en m- kvinneen m- kvinne / ha m-e vanerha m-e vaner
: et m-t hotellet m-t hotell / en m- kvinneen m- kvinne / ha m-e vanerha m-e vaner
flott (IV), verdensmessig, elegant, fasjonabel
et m-t hotellet m-t hotell / en m- kvinneen m- kvinne / ha m-e vanerha m-e vaner
: et m-t hotellet m-t hotell / en m- kvinneen m- kvinne / ha m-e vanerha m-e vaner

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
monden a1
I dette vinduet skal du finne tabell a1 for oppslagsordet monden
(frå fr. av, lat. mundanus 'verdsborgar' av mundus 'verd') som høyrer til den store verda; overklasseprega, flott (III)
ein monden restaurantein monden restaurant
: ein monden restaurantein monden restaurant
som høyrer til den store verda; overklasseprega, flott (III)
ein monden restaurantein monden restaurant
: ein monden restaurantein monden restaurant

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no