Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
med|skyldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet medskyldig
som har medskyld; medansvarlig (for et lovbrudd)
være m- i noevære m- i noe / kjenne seg m-kjenne seg m-
: være m- i noevære m- i noe / kjenne seg m-kjenne seg m-
som har medskyld; medansvarlig (for et lovbrudd)
være m- i noevære m- i noe / kjenne seg m-kjenne seg m-
: være m- i noevære m- i noe / kjenne seg m-kjenne seg m-

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
med|skuldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet medskuldig
; el med|skyldig a2
I dette vinduet skal du finne tabell a2 for oppslagsordet medskyldig
som har medskuld; medansvarleg (for eit lovbrot)
vere medskuldig i nokovere medskuldig i noko
: vere medskuldig i nokovere medskuldig i noko
som har medskuld; medansvarleg (for eit lovbrot)
vere medskuldig i nokovere medskuldig i noko
: vere medskuldig i nokovere medskuldig i noko

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no