Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
mast m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet mast
, f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet mast
(l.ty. 'stang')
1 på fartøy: loddrett stang som bærer seil, lossebom, signallys eller lignende
kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
: kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
1 på fartøy: loddrett stang som bærer seil, lossebom, signallys eller lignende
kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
: kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
2 stolpe, stillas som feste for ledninger, antenne eller lignende
lysmast, radiomastlysmast, radiomast
: lysmast, radiomastlysmast, radiomast
2 stolpe, stillas som feste for ledninger, antenne eller lignende
lysmast, radiomastlysmast, radiomast
: lysmast, radiomastlysmast, radiomast
1 på fartøy: loddrett stang som bærer seil, lossebom, signallys eller lignende
kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
: kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
1 på fartøy: loddrett stang som bærer seil, lossebom, signallys eller lignende
kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
: kappe mastakappe masta / fokkemast, stormastfokkemast, stormast
2 stolpe, stillas som feste for ledninger, antenne eller lignende
lysmast, radiomastlysmast, radiomast
: lysmast, radiomastlysmast, radiomast
2 stolpe, stillas som feste for ledninger, antenne eller lignende
lysmast, radiomastlysmast, radiomast
: lysmast, radiomastlysmast, radiomast

 

Resultat pr. side  
 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
mast f1
I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet mast
(l.ty. mast 'stong')
1 høg, loddrett stong som ber segl, lossebom, signallys eller liknande på farty
fokkemastfokkemast / stormaststormast
: fokkemastfokkemast / stormaststormast
1 høg, loddrett stong som ber segl, lossebom, signallys eller liknande på farty
fokkemastfokkemast / stormaststormast
: fokkemastfokkemast / stormaststormast
2 stolpe, stillas som feste for leidningar, antenne eller liknande
lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
: lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
2 stolpe, stillas som feste for leidningar, antenne eller liknande
lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
: lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
1 høg, loddrett stong som ber segl, lossebom, signallys eller liknande på farty
fokkemastfokkemast / stormaststormast
: fokkemastfokkemast / stormaststormast
1 høg, loddrett stong som ber segl, lossebom, signallys eller liknande på farty
fokkemastfokkemast / stormaststormast
: fokkemastfokkemast / stormaststormast
2 stolpe, stillas som feste for leidningar, antenne eller liknande
lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
: lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
2 stolpe, stillas som feste for leidningar, antenne eller liknande
lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast
: lysmastlysmast / høgspentmasthøgspentmast

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no