Begge

Bokmål

Nynorsk

 

Bokmålsordboka

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'maanad' i bokmålsdatabasen.

Vanlige feilkilder:

  • Trykkfeil: Sjekk skrivemåten!
  • Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen!

Du kan søke med * eller % også inne i ordet dersom du er usikker på stavemåten. Du finner flere søkeråd og litt om ordtilfanget her: Hvorfor får jeg ikke tilslag?

Har du spørsmål om klar, god og korrekt språkbruk, kan du ta kontakt med Språkrådet.

 
Bokmålsordboka er under oppgradering. Feil kan forekomme i opprettingsperioden.

Nynorskordboka

OppslagsordOrdbokartikkel
dag|skil n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet dagskil
det å ha greie på kva dag (månad osv.) det er
ha dagskilha dagskil / miste dagskiletmiste dagskilet
: ha dagskilha dagskil / miste dagskiletmiste dagskilet
det å ha greie på kva dag (månad osv.) det er
ha dagskilha dagskil / miste dagskiletmiste dagskilet
: ha dagskilha dagskil / miste dagskiletmiste dagskilet
dysmenoré m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet dysmenoré
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dysmenoré
; el dysmenore m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet dysmenore
(utt -nore´; av gr. dys- og men 'månad'; jamfør dys- og rhein 'flyte') plagsam eller smertefull menstruasjon plagsam eller smertefull menstruasjon
døger n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet døger
; el døgn n1
I dette vinduet skal du finne tabell n1 for oppslagsordet døgn
(norr. dǿgr, dǿgn; samanheng  med dag) tidsrom på ein dag og ei natt, 24 timar
30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
: 30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
//
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
tidsrom på ein dag og ei natt, 24 timar
30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
: 30 døger ein månad30 døger ein månad / arbeide døgeret rundt, heile døgeretarbeide døgeret rundt, heile døgeret
//
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
snu døgeret vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen vere oppe (og arbeide) om natta og sove om dagen
februar m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet februar
(frå lat. (mensis) februarius 'reinsings(månad)') namn på den andre månaden i året; jamfør januar namn på den andre månaden i året; jamfør januar
ferie|månad m.
I dette vinduet skal du finne tabell m. for oppslagsordet feriemånad
, m1
I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet feriemånad
juli er den store feriemånadenjuli er den store feriemånaden
: juli er den store feriemånadenjuli er den store feriemånaden
juli er den store feriemånadenjuli er den store feriemånaden
: juli er den store feriemånadenjuli er den store feriemånaden

 

Resultat pr. side  
 
Nynorskordboka har oppdatert rettskriving i oppslagsord og bøyingar, men innhaldet elles er ikkje gjennomgått enno. Klikk på bøyingskode eller ordklasse utheva i blått for å få fram bøyingsmønster.

Universitetet i Bergen overtar ordbøkene

Universitetet i Bergen har fra 04.09.2016 overtatt Universitetet i Oslos rolle som samarbeidspartner med Språkrådet. Ordboktjenesten vil fortsette som en gratis tjeneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil sammen med Språkrådet videreutvikle tjenesten med blant annet en ordbokapp.

Universitetet i Bergen overtek ordbøkene

Universitetet i Bergen overtek frå 04.09.2016 rolla til Universitetet i Oslo som samarbeidspartnar med Språkrådet.
Ordboktenesta skal halde fram som ei gratis teneste til nytte for alle. Universitetet i Bergen vil saman med Språkrådet vidareutvikle tenesta med mellom anna ein ordbokapp.

Universitetet i Bergen i samarbeid med Språkrådet © 2016
E-post: ordbokene@uib.no